Na snímku pořízeném kolem roku 1930 je zachycen obchod smíšeným zbožím Josefa Kramáře v Mladém. Obchod byl v domě těsně za kolejemi vlevo ve směru od města. Koleje železničních tratí do Horního Dvořiště a do Kájova jsou patrné vlevo vzadu. Před domem stála tenkrát benzinová pumpa se svítící koulí nahoře.

Na domě je tabulka Husova ulice. V Mladém se na přelomu 19. a 20.století uváděla silnice směřující do Trhových Svinů a Nových Hradů buď jako Hlavní silnice (Hauptstrasse), nebo Vídeňská. Oficiálně byla přejmenována na Husovu v roce 1919. V roce 1945 obdržela název „Třída generalissima Stalina“. Mladé bylo samostatnou obcí a ulice pojmenovávalo nezávisle na Českých Budějovicích. Až 
v roce 1955 se i za kolejemi přejmenovala Stalinova na Novohradskou, čímž se spojila 
s městskou Novohradskou.

Josef Kramář (1899 – 1942), pocházel z Plzně, kde jeho otec Vojtěch Kramář byl sládkem 
v pivovaru. Do Mladého se Josef Kramář dostal před rokem 1925, když si vzal Julii Edelmannovou z Mladého. Koupil za kolejemi Šimkův dům a zařídil si v něm obchod. V roce 1932 postavil na Sokolské louce poblíž Špačků šatny a letní restauraci (dnes sportovní areál U Špačků). Mezitím byl úspěšným fotbalovým brankářem za SK České Budějovice. Může se připomenout sestava SK v roce 1925, kdy se slavnostně otevíralo nové hřiště u Dlouhého mostu přátelským utkáním s AC Spartou: Kramář, Slabý, Sukdol, Hriniak, Schrabal, Kalina, Maryška, Hrdina, Selinka, Malík Josef a Řežáb.

Roku 1937 prodal Josef Kramář dům u kolejí a koupil činžovní Kunclův dům na rohu dnešní Janouškovy ulice a sem přestěhoval následujícího roku i svůj obchod smíšeným zbožím. Dnes je v tom domě restaurace Country Club. V místech, kde je myčka městského dopravního podniku měli Kramářů zahradu a malé hospodářství. Prodávali tak i vlastní produkty. Do restaurace u Špačků vozil zásoby povozem otec Julie Kramářové pan Edelmann. Mezitím se narodil Josefovi Kramářovi I. Josef Kramář II. (1933 – 2004), který se u svého táty vyučil obchodním příručím (výuční zkoušky dělal po válce ve městě u podniku Rovnost).

V roce 1942 byl Josef Kramář I. za heydrichiády popraven v Táboře. Protože Josefu Kramářovi II. bylo v tom roce 9 let, převzala obchod smíšeným zbožím Julie Kramářová, vdova. V roce 1945 byl Kramářům obchod znárodněn, ale Kramářů v domě zůstali a obchod smíšeným zbožím ještě nějaký čas pokračoval jako Rovnost a Pramen. Později byl obchod předělán na mlékárnu a nakonec ovoce a zeleninu. Dne 10. ledna 1992 otevřel zde Josef Kramář III. (nar. 1957) se společníky Country Club.

V domě na snímku u kolejí býval hostinec Josefa Šimka 
U Šimků a mlékárna, v další etapě za socialismu školní družina s jídelnou. Potom 
v jedné polovině domu sběrna čistírny a ve druhé klub důchodců. V 80. letech 20. století se uvažovalo o zbourání domu, ale neudržovaný objekt koupil Jiří Aschenbrenner a 
v roce 1988 v něm zařídil hospodu. Před rokem 1997 provoz hospody ukončil a od toho roku je v přízemí specializovaný obchod ložisky, klínovými řemeny apod.

Aschenbrennerův dům (dříve také Kramářův a Šimkův) byl postaven po roce 1870 za kolejemi ve směru do Mladého. Nasvědčuje tomu střecha domu, který má směrem ke kolejím valbu. V období 1. republiky byla před domem zařízena benzinová pumpa. U kolejí byly ručně ovládané závory, spouštěné v předstihu, takže řidič stačil natankovat (též ručně). Pumpa zmizela asi po roce 1945, při úpravě silnice, kdy se vykopala cisterna. Hostinský Josef Šimek se také věnoval fotbalovému oddílu SK Mladé.

JAN SCHINKO