Hlavním cílem projektu je úprava hnízdních stěn, které vzácní ptáci využívají. „Břehule říční původně hnízdily v říčních březích pravidelně strhávaných jarními povodněmi. Do stěn si vyhrabávaly nory,“ říká Jiří Řehounek z organizace Calla, která projekt uskutečňuje za podpory ministerstva životního prostředí.

Moderní doba však sebrala ptákům jejich přirozené útočiště, mnohé břehy třeba zpevnil beton. „Po regulaci většiny vodních toků si břehule našly náhradní stanoviště v pískovnách a dalších těžebních prostorech,“ dodává Řehounek s tím, že podobným způsobem jich dnes v ČR hnízdí drtivá většina.

Pomoc

Hnízdní stěny však vyžadují každoroční údržbu, především na lokalitách, kde se již písek netěží.

“Břehule potřebují kolmou stěnu, každý rok až dva novou. Do hnízdních nor se stahují paraziti a snižují úspěšnost hnízdění,“ vysvětluje Řehounek důvody, proč se i ve starých pískovnách objevují jednou za čas bagry nebo traktory. Strhnou staré stěny, což kdysi činily jarní nebo podzimní vody a ptákům se tím nabídnou lepší hnízdní podmínky.

Tři místa

Stabilizace populace břehulí v Jihočeském kraji počítá s úpravou hnízdních stěn ve třech jihočeských pískovnách, kde existují nebo v minulosti existovaly početné kolonie břehulí. Jedná se o pískovny v Třebči na Borovansku, ve Lžíně na Táborsku a v Záblatí na Třeboňsku.

O stěnu v třebečské pískovně se Calla stará již několik let, což se projevuje na poměrně stabilní početnosti břehulí. „Sedm nebo osm let tam pečujeme o hnízdní stanoviště, počet ptáků kolísá během let, ale jsou to stovky párů,“ přibližuje Řehounek aktivitu ekologů u obce nedaleko Borovan.

Součástí projektu je i osvěta veřejnosti, především v místech vyššího výskytu břehulí. Dosud proběhly přednášky a besedy v Jindřichově Hradci, ve Lžíně a v Záblatí.

„Jen díky aktivitě občanských sdružení a také některých osvícených úředníků a těžařů se podařilo zbrzdit pokles početnosti břehulí v jižních Čechách. Jejich přežití v současné době závisí na vhodné péči o místa výskytu,“ říká vedoucí projektu Olga Dvořáková z Cally.

Z Afriky

Břehule přilétají do České republiky zpravidla koncem dubna a hnízdit začínají v první květnové dekádě, pokud je vhodné počasí.

Počet ptáků, kteří se vrátí ze zimovišť v Africe ovlivňuje například i to, jaké je sucho v oblasti Sahelu na jižním okraji Sahary. K projektu ekologové z Cally zavedli i zvláštní webové stránky.