Po čtyři dny se budou moci obyvatelé Českých Budějovic zapojit do sčítání rostlin a živočichů. Fotografie se budou nahrávat do zvláštní aplikace.

Biologické centrum Akademie věd ČR se přihlásilo k organizaci výzvy City Nature Challenge 2022 v Českých Budějovicích a požádalo město o partnerství a záštitu. „Tuto prosbu rada samozřejmě vyslyšela a na svém jednání ji schválila,“ uvedl náměstek primátora Ivo Moravec s tím, že se jedná o mezinárodní neziskový edukační projekt, jehož cílem je zvyšovat povědomí veřejnosti o přírodních hodnotách a biodiverzitě ve městě. “Podle organizátorů se během čtyřdenní akce obyvatelé vypraví fotografovat a dokumentovat přírodu v okolí, a to jak živočichy, tak i rostliny. Fotografie nahrávají do aplikace iNaturalist a v přátelském duchu soutěží jednotlivá města o to, kde se zapojí nejvíce lidí, což může být v přímé úměře s počtem pozorování,“ říká k pravidlům soutěže Ivo Moravec.

Z Kalifornie do světa

Projekt vznikl v roce 2016 v Kalifornii, o tři roky později se do něj zapojilo už 419 měst z celého světa a stává se mimořádně populární. "Nabízí obyvatelům zajímavé, zábavné a smysluplné trávení volného času. Svoji pozornost věnují přírodě, což může přinést i povzbuzující účinek. A navíc jsou místní velcí patrioti, tak se dá tušit, že budou chtít své milované město i s jeho florou a faunou posunout mezi významné světové metropole,“ dodává Ivo Moravec.

Akce se uskuteční od 29. dubna do 1. května 2022. Podrobnější informace nabízí web Biologického centra Akademie věd ČR.

Na území Českých Budějovic pořádají akce na podporu ekologie různé subjekty. Například organizace Calla pravidelně zve na přírodovědně zaměřené vycházky ve městě i okolí. V Gymnáziu Jírovcova zase vytvořili nedávno malý geologický park. Přírodu regionu představuje na stálé výstavě Jihočeské muzeum. Vědci z Biologického centra Akademie věd se podílejí v regionu například na projektu podpory populace divokého koně na Třeboňsku. Na projektu ochrany hmyzu v Českých Budějovicích se podílejí vědci z BCAV ČR společně s odborníky z Jihočeské univerzity a dalšími jednotlivci i subjekty včetně města České Budějovice.