S největší plachtou půjdou volit Budějovičtí. „Hlasovací lístek musí být čitelný a přehledný. Jeho formát se odvíjí od počtu kandidujících volebních stran. S ohledem na celkem 17 volebních stran v Českých Budějovicích předpokládáme, že  bude, obdobně jako u posledních voleb, ve formátu A1, potištěný bude zřejmě oboustranně," naznačuje  Jan Kostík pověřený zastupováním vedoucího správního odboru magistrátu.

„V případě některých obcí byla zaregistrována pouze jedna volební strana, lze tedy předpokládat formát A5," dodává.

Lístky pro volby v Č. Budějovicích i v obcích v územním obvodu města se budou tisknout v českobudějovickém nakladatelství Typ.