„V pondělí třetího února bude předložena na jednání rady města a po případném připomínkování bude v konečném znění na programu zastupitelstva sedmnáctého února,“ říká náměstek primátora.

Zvětralý skalnatý masiv ve vltavotýnském Podskalí bude potřebovat sanaci.
V týnském Podskalí musejí hlídat kameny

Dodal, že na území krajského města se vyskytuje asi čtyři až pět hlodavců na jednoho obyvatele, což je kolem 400 000. K jejich eliminaci dochází ohniskovou deratizací dvakrát ročně, na jaře a na podzim. „Potkani se ale velice rychle množí a kvůli tomu jsou před člověkem pořád napřed. I proto je třeba spojit síly a společně proti nim zakročit.

Tříkrálová sbírka v Českých Budějovicích.
Dobří Jihočeši žijí. Letošní Tříkrálová sbírka má rekord

Celoplošná deratizace počítá se součinností občanů! Město totiž může hlodavce hubit jenom na svých pozemcích, plochách či veřejných prostranstvích, ale ne v jednotlivých domácnostech a na soukromém majetku. Proto je třeba, aby si to lidé uvědomili a pomalu se na společné tažení proti potkanům začínali připravovat. Přesné instrukce obsahuje zmiňovaná vyhláška a my se její osvětě budeme samozřejmě náležitě věnovat,“ dodává náměstek.