České Budějovice se letos musejí připravit na zásadní propad financí ze sdílených daní. "Podle prognózy Ministerstva financí ČR z konce dubna 2020 jde o 267 milionů korun," říká náměstek primátora Petr Holický. Ve středu 27. května odsouhlasila podle Petra Holického Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR kompenzační příspěvek, který také zatíží budějovickou městskou kasu. "Takže nám aktuálně vzrůstá schodek o asi 85 milionů. Další trhliny v rozpočtu způsobí úbytek peněz za pokrytí nákladů na nákup ochranných pomůcek a dalších záležitostí ohledně pandemie koronaviru. Ztráty jsou i na straně hospodaření příspěvkových organizací napojených na městský rozpočet, například Jihočeského divadla, školských, sociálních a sportovních zařízení a Správy domů a dalších, které zatím činí 42 milionů korun," vypočítává Petr Holický.

V této neradostné situaci se ale dá podle náměstka hovořit i o jisté prozřetelnosti města, které v loňském roce vytvořilo Fond rezerv a rozvoje, kde je aktuálně 218 milionů korun a pomůže i přebytek hospodaření minulých let ve výši 150 milionů, který zatím nebyl do letošního rozpočtu zapojen. Podle ekonomického hodnocení si mohou České Budějovice případně dovolit i otevření nového úvěru ve výši 550 milionů. "Dá se říct, že se nám dobré a odpovědné hospodaření v minulosti vyplatilo a nyní můžeme jen s malým omezením realizovat připravený investiční plán za 677 miliónů. Všechny letos plánované i započaté akce doběhnou, pokud nám to epidemiologická situace či jiné nepředvídatelné okolnosti dovolí. Mám na mysli například dokončení rekonstrukce celé Nerudovy ulice, investice do školských zařízení, dopravy i veřejných prostranství," dodává Petr Holický s tím, že město bude šetřit pouze tam, kde požadované výdaje nejsou nezbytně nutné.

Celé mimořádné zastupitelstvo chtějí věnovat příští týden v Českých Budějovicích tomu, jak krize kolem koronviru zasáhne městské finance, Primátorovi Jiřímu Svobodovi přitom vadí, že na úrovni státu se rozhodlo v neprospěch dobře hospodařících obcí, které si třeba dlouhodobě šetří na investice. A stát je nyní nutí, aby nesly část nákladů, aniž k tomu daly předem souhlas nebo o tom mohly předem nějak rozhodovat. A stát přitom na druhou stranu doporučuje obcím, aby nešetřily na naplánovaných investicích…