Jak informoval z magistrátu vedoucí oddělení komunikace a marketingu Petr Ferebauer, v grantovém programu dostanou senioři a rodiče s nízkými příjmy dětí do tří let věku, případně rodiče handicapovaných dětí do osmi let, příspěvek až 4000 korun na pololetí. "Na příspěvek mají nárok samostatně žijící senioři s příjmem do 16 000 korun. Senioři žijící v rodinách, kde příjem není více než 13 000 na osobu, obdrží 3000 korun. Příspěvek bude pro své občany vyplácet město České Budějovice na základě podaných žádostí dle přiložených pravidel," vysvětluje mluvčí magistrátu.

36 milionů na pomoc

Kompletní pravidla pro vyplácení příspěvku ZDE.

„Máme pro tyto účely v rozpočtu města již vyhrazenu částku 36 milionů korun. Z toho příspěvek na děti do 3 let nebo děti pobírající příspěvek na péči do dovršení 8 let věku je přibližně 4 miliony korun a příspěvek na seniory 32 milionu. Důvodem k připojení k dotačnímu programu kraje je skutečnost, že si plně uvědomujeme stávající tíživou situaci obyvatel města. Očekával bych podobné systémové řešení od vlády ČR. Pokud toho není schopna, musí jí suplovat kraj a město,“ uvedl primátor Jiří Svoboda.

Bližší informace budou podle Petra Ferebauera k dispozici na informačních kanálech města. Informační leták bude v nejbližších dnech distribuován do poštovních schránek obyvatel Českých Budějovic.

Zahájení příjmu žádostí včetně příloh je od 15. září, ukončení pak do 30. prosince. Hodnocení žádostí a vyplacení příspěvku bude průběžné až do 31. ledna 2023. Žádost o poskytnutí příspěvku se může podat datovou schránkou, prostřednictvím e-podatelny s uznávaným elektronickým podpisem nebo osobně na přepážkách v přízemí budovy magistrátu na adrese nám. Přemysla Otakara II. v aktuálních úředních hodinách.