Jak umožnit lodím, aby pluly až do slepého ramene řeky Malše? Tak zní jedna z otázek, které má zodpovědět nová studie pro město České Budějovice. Její objednání už schválila na posledním zasedání tento týden rada města.

Podle náměstka primátora Viktora Lavičky by měla studie zmapovat stávající situaci a naznačit i možnosti budoucího využití Vltavy a Malše stejně jako jejich břehů pro obyvatele města i turismus. „Dnes žije voda víc, než před deseti lety,“ zdůrazňuje Viktor Lavička a poukazuje na postupný rozvoj nabídek pro volný čas, které s vodou souvisejí.

Jedním z cílů studie by mělo být i navržení způsobu, jak do Českých Budějovic přitáhnout turisty, kteří třeba plují do Hluboké nad Vltavou. „Město by bylo rádo, aby tuhle část turistů přivítalo a připravilo pro ně podmínky ke kotvení, například ve slepém rameni Malše,“ říká Viktor Lavička. Dokument by měl být hotov na konci ledna roku 2020.

Na přelomu srpna a září se konala poblíž budějovické Biskupské zahrady akce „Hromadné utonutí občanů Budějovic“. V místě, kde radnice krátce předtím nechala odstranit zábradlí u slepého ramene Malše.

Podle náměstka primátora Viktora Vojtka to naznačilo, že veřejnosti není dění kolem vodních toků v jihočeské metropoli cizí. „Vyvolalo to diskusi. Je zřejmé, že s přístupem k vodě je třeba pracovat,“ říká Viktor Vojtko.I s veřejnou debatou proto počítá radnice v rámci přípravy nové studie, která se má týkat Malše, Vltavy nebo třeba Mlýnské stoky.

Jedním z témat k řešení je plavba větších lodí až do slepého ramene řeky Malše. Měla by v prostoru Jiráskova jezu vzniknout nová plavební komora, aby se lodě s výtlakem nad 300 tun dostaly i k soutoku Malše a Vltavy, kde podle zákona končí Vltavská plavební cesta? Nebo by se ukázalo jako schůdnější vybudovat zdvihací most v místě dnešního jezu mezi Sokolským ostrovem a historickým centrem Budějovic? To má zodpovědět zmíněná studie.

Dokument by se měl týkat třeba i Malého jezu a jeho okolí. Měl by ukázat, co by bylo dobré udělat a kde. Zároveň je třeba zohlednit podle Viktora Vojtka nebezpečí povodní a pokud se týká vybavení pro plavbu, tak navrhnout vhodné lokality pro mola.

Studii bude zpracovávat Ateliér 8000, radnice zakázku zadá jednomu uchazeči jako aktualizaci dokumentu z roku 2004, který také vypracoval Ateliér 8000.“Řada věcí je stále platných,“ říká Viktor Vojtko, ale dodává, že třeba v legislativě došlo ke změnám. „Voda tu je, žijeme s ní, studie má ambici rozšířit využití vodních toků,“ dodává náměstek primátora Viktor Lavička.

Viktor Lavička připojuje, že je zde i návaznost na strategický plán města, který využití vodních toků zdůrazňuje.

Nyní je ale obyvatelům k dispozici jen okolí Malého jezu a malé plážičky a vstupy do řeky poblíž sídliště Vltava. „Tohle by mělo otevřít nové možnosti,“ zdůrazňuje k plánům radnice Viktor Lavička.

Radnice je připravena i na kritické hlasy. Ty v minulosti zaznívaly třeba od majitelů některých nemovitostí v centru Budějovic. Obávali se, aby případné zdvižení hladiny v Mlýnské stoce nebo pod slepým ramenem Malše nemělo za následek i zvýšení hladiny spodní vody.

„Studie by měla ukázat, co je možné a za jakých podmínek,“ říká k tomu Viktor Vojtko a připojuje, že se plánuje i projednávání s veřejností a dokument že rozhodně nebude vznikat za zavřenými dveřmi.

Nejbližší novinkou, kterou radnice plánuje, je vybudování mola pro menší lodě na náplavce u Dlouhého mostu. Zatím totiž tato plavidla nemají poblíž centra regulérní místo ke kotvení. Záměr by se mohl realizovat do dvou let.