Dlouhé roky se na budějovickém sídlišti Máj zhoršuje parkovací situace. Přestože na několika místech v minulých letech přibyla parkovací místa, počet aut roste takovým tempem, že sídliště je parkujícími vozidly doslova přecpané. Večer je dávno známým zvykem prostě zastavit i v ulici za zády aut na parkovišti, ale nechat vyřazeno, aby bylo možné v případě potřeby vůz odtlačit stranou…

Proto se současné vedení radnice rozhodlo najít prostor, kde by na sídlišti mohl stát nový parkovací dům. Lokality vybrané v minulosti byly z různých důvodů vyhodnoceny jako nevhodné. Jedno z vytypovaných míst v minulosti totiž leží třeba ve vnitrobloku v ulici V. Volfa. Stavět tam by zatížilo okolí a dopravně by nebylo úplně výhodné napojení výsledného podzemního parkoviště. Potřebné místo se ale našlo na konečné MHD v ulici Antonína Barcala. "Situace s parkováním na sídlišti Máj je opravdu dlouhodobě neudržitelná a jiné racionální řešení, než vybudování parkovacího domu na místě současné točny MHD, v tuto chvíli není. Nechceme zasahovat do zeleně a zároveň nechceme ani stavbu, která by poměrně dlouhou dobu omezovala komfort bydlení a bezpečnost obyvatel,“ řekl hejtman a radní města Martin Kuba.

Vyhledávací studie

Možné lokality pro stavbu parkovacího domu měla zjistit vyhledávací studie. Jako první projekt pro realizaci byl výsledkem zadané vyhledávací studie vybrán parkovací dům na místě současné trolejbusové točny MHD v ulici Antonína Barcala. Studie tento parkovací dům popisuje jako čtyřpodlažní objekt, kde v 1. nadzemním podlaží je umístěna nynější točna MHD a tři další podlaží pojmou téměř 500 automobilů. Vizualizace parkovacího domu je čistě orientační. Studie měla za cíl prověřit výstavbu s možnou kapacitou parkování.

Příprava na výstavbu parkovacího domu byla už zahájena návrhem na pořízení změny územního plánu města, kterou schválili radní. Tato umožňuje na ploše určené pro městskou hromadnou dopravu výstavbu parkovacího domu jako řešení dopravy v klidu.

Obnova značení u náměstí. Od 1. března jsou zrušeny loňské úpravy v dopravě.
Na budějovickém náměstí budou protestovat proti autům v centru

Projekční práce a realizace samotné stavby budou realizovány metodou design&build. V období 2023 až 2024 bude probíhat výběrové řízení a projekční práce. Vlastní provedení stavby je pak plánováno na období roku 2025. Hrubý odhad nákladů dle studie dosahuje dnes 280 milionů korun s DPH.