Nové rozvojové území na východě Českých Budějovic má v příštích dvaceti až třiceti letech nabídnout bydlení pro 38 000 nových obyvatel, přes dvacet tisíc pracovních míst a další příležitosti k rozvoji jihočeské metropole.

Podle náměstka primátora Iva Moravce je ve studii Ateliéru 8000 území vymezené přibližně linií železnice a dálnice a tři klíčové body v daném území jsou ZEVO - budoucí zařízení na energetické využití odpadů v Novém Vrátě, vlakové nádraží a Složiště a související odkaliště u Suchého Vrbného.

Vypracovanou vizi rozvoje východní části města už rada města doporučila zapracovat do nového vznikajícího územního plánu města. "Rozhodli jsme se, že vizi přijmeme jako neopominutelný podklad pro nový územní plán," říká náměstek primátora Ivo Moravec a dodává, diskuze nad tímto tématem trvala dvě hodiny, ale rozhodnutí rady bylo jednomyslné.

V novém rozvojovém území má vzniknout i 28 000 nových pracovních příležitostí a daňový příjem z území předpokládá studie 500 milionů korun ročně.

Motýlí louka u infocentra JE Temelín
U pootevřených dveří Jaderné elektrárny Temelín je plno

Podle náměstka primátora Viktora Vojtka má území enormní rozvojový potenciál. Zmíněnou studii si zadala Teplárna České Budějovice. Teplárna podle Viktora Vojtka zadala studii kvůli zkoumání trhu. "Jsou tu velmi zajímavé iniciační body," říká s poukazem na projekt ZEVO nebo Složiště a přilehlé plochy Viktor Vojtko a upozorňuje, že se zde pozemkově ve velké míře jedná o majetky města nebo teplárny, takže je tu možno snáze z pohledu Budějovic aktivně provádět změny. Za důležité považuje Viktor Vojtko i to, že vzniká i dálniční obchvat města, který změní dopravní poměry a je možno celou oblast transformovat.

První vlaštovkou je podle Viktora Vojtka projekt Dubičný potok, kdy má při Vrbenské ulici vzniknout velký bytový komplex, aktuálně s více než 200 byty, ale výhledově několikrát větší. Město zde s investorem spolupracuje třeba na dopravním řešení a zavázalo se také postavit na pozemku, který investor poskytl, novou základní školu. Je to ale podmíněno naplněním několika podmínek, navázaných na celkovou koncepci projektu Dubičný potok.

Očkovací centrum v Českých Budějovicích.
Krajská Očka, kromě krumlovského, jedou zatím dál

Podle náměstka primátora Iva Moravce nová rozvojová vize označená Smart Green City nabízí možnost přetvoření východního rezavého pásu města, kde je řada nevyužitých areálů sloužících dříve průmyslu, na zelený pás. V území totiž existuje i řada zajímavých vodních ploch, které by si zasloužily rozvojovou péči. "I práce se zeleným prostorem je velmi důležitá," říká Ivo Moravec. Výhledové cíle vize, které by se měly naplnit v příštích dvaceti až třiceti letech by se přitom měly realizovat i s okolními obcemi. "Je třeba do toho zatáhnout i okolní obce," dodává Ivo Moravec. "Teď je třeba se dohodnou jaké projekty realizovat a jak projekty ladit dohromady," připojuje Ivo Moravec.

Podle náměstka primátora Petra Holického je pak další výhodou území, že je zde relativně málo vlastníků, takže spolupráce města s nimi na rozvoji bude jednodušší, než kdyby bylo území majetkově roztříštěné. Petr Holický také míní, že České Budějovice nebyly dlouho ze strany státu tak zainvestovány jako nyní. Například se rekonstruuje i budova vlakového nádraží a celý železmiční tah na Prahu. "Čeká se velká rehabilitace železmice," zdůrazňuje v této souvislosti Petr Holický a dodává, že vlakové nádraží má být jedním z center nového rozvoje města. "Poslední velký počin byly sídliště na západě města," říká Petr Holický a doplňuje, že teď je další potenciál na východě Budějovic a město jako instituce by toho mělo aktivně vstoupit v rámci nového územního plánu.

Aktuálně mají České Budějovice přes 90 000 obyvatel.