Na novou venkovní posilovnu a vylepšení oken v tělocvičně chtějí České Budějovice žádat o dotaci Jihočeský kraj. Rada města schválila předložení žádostí z dotačního programu Jihočeského kraje s názvem Podpora sportovní infrastruktury na venkovní posilovnu v Suchém Vrbném a na druhou etapu výměny oken v tělocvičně Základní školy Čéčova. „Posilovna by měla být součástí udržovaného parku podél Dobrovodského potoka u ulice Čsl. legií. Pozemek patří městu. Předpokládá se tam umístění tří cvičebních strojů v kombinaci s malou workoutovou konstrukcí,“ uvedl primátor Jiří Svoboda s tím, že požadovaná výše grantu je 448 tisíc korun, 112 tisíc korun je vlastní podíl města. Termín realizace je od května do července 2022. „Chceme také pokračovat ve výměně oken v ZŠ Čéčova, která je součástí Základní školy Nerudova. Letos přes prázdniny by se tam měla vyměnit okna u zázemí tělocvičen, to znamená v šatnách, u kabinetů, nářaďovny, toaletách a také ve sprchách. Ta původní okna jsou už z roku 1970 a většina z nich už ani nejde pořádně otevírat,“ dodává primátor. Požadovaná výše grantu je 416 tisíc, město doplatí 83 tisíc korun.

Úřad oblastního spolku českobudějovického Českého červeného kříže požádal město o poskytnutí finančního příspěvku na podporu bezplatného dárcovství krve v roce 2022. „Tuto aktivitu pravidelně každoročně už mnoho let podporujeme a stejně tomu bude i letos. Padesát tisíc korun půjde na slavnostní oceňování mnohonásobných dárců, které je vnímáno jako společenská událost s výjimečnou slavnostní atmosférou. Podle organizátorů také významně přispívá k rozšíření dárcovské základny. Osobně si dobrovolných dárců krve velice vážím,“ říká náměstek primátora Viktor Vojtko.

Knihobudka v Plzeňské

Rada města vyhověla žádosti obecně prospěšné společnosti Autis Centrum o výpůjčku pozemku v Plzeňské ulici. „Na místě bude stát přes dva metry vysoká dřevěná knihobudka. Autis Centrum je poskytovatelem registrovaných služeb osobám s poruchou autistického spektra. Knihobudku chtějí umístit v blízkosti svého sídla na pozemku města, což jsme jim samozřejmě a rádi umožnili. Půjčování a vracení přečtených knih se netýká jen klientů a jejich rodin, ale i široké veřejnosti,“ říká náměstek primátora Tomáš Bouzek.

Rada města na svém prvním letošním jednání 10. ledna 2022 schválila také zadání veřejné zakázky malého rozsahu na poskytování vzdělávacích kurzů městské policie jednomu dodavateli – Jihočeské vzdělávací společnosti AMOS v souladu se směrnicí RM. „Tato společnost se osvědčila. Úspěšně s ní spolupracujeme od roku 2018. Organizuje základní kurzy pro čekatele, kde je obsahová náplň a rozsah výuky koncipován podle aktuálně platných zkušebních otázek ministerstva vnitra, prolongační kurzy pro strážníky, školení asistentů prevence kriminality a přípravný kurz k získání zbrojního průkazu,“ říká primátor Jiří Svoboda s tím, že vzdělávací program obsahuje různé předměty. „Například se jedná o trestní, přestupkové, správní a ústavní právo, kriminalistiku, živnostenské podnikání, krizové řízení, střeleckou přípravu, sebeobranu, psychologii, zákon o právu shromažďovacím i policejní etiku,“ dodává primátor.

Harmonogram sběrných dvorů

České Budějovice už také znají harmonogram fungování letošních mobilních sběrných dvorů (není-li uvedeno jinak budou otevřené od 9 do 14 hodin). Chystají se: 19.2. sídliště Vltava: parkoviště u zastávky MHD Otavská; 26.2. sídliště Šumava, Máj (jih): parkoviště před Albertem v ul. M. Horákové; 5.3. Kaliště: na návsi (9.00 – 12.00); 5.3. Třebotovice: plocha před hlavní branou VÚ Třebotovice (12.10 – 15.00); 12.3. Rožnov: konečná MHD č. 5; 19.3. Linecké předměstí: parkoviště na Plavské ulici; 26.3. Nemanice: Opatovická u výměníku; 2.4. Městská památková rezervace a centrum: parkoviště na Mariánském náměstí; 9.4. sídliště Máj (sever): prostor před garážemi v ulici E. Rošického; 23.4. Pražské sídliště: parkoviště u Juvelu (křižovatka ul. Průběžná a Plzeňská); 7.5. Čtyři Dvory: u Akademie věd (křižovatka ul. Na Sádkách a Na Zlaté stoce); 21.5. Suché Vrbné: E. Krásnohorské – plocha u škvárového hřiště;

4.6. Mladé: u kostela (Novohradská ul. a nám. M. Švabinského); 11.6. Husova kolonie: konečná MHD č. 12; 18.6. České Vrbné: plocha u hasičské zbrojnice; 27.8. Nové Hodějovice: plocha u hřiště TJ Nové Hodějovice (ul. Doubravická); 3.9. Nové Vráto: konečná MHD v ul. U Pily (9.00 – 10.30); 3.9. Haklovy Dvory: plocha naproti hospodě U Hasiče (11.00 – 13.00); 3.9. Zavadilka: E. Rošického - stará zástavba (13.10 – 15.00); 10.9. Suché Vrbné: E. Krásnohorské – plocha u škvárového hřiště; 24.9. Třebotovice: plocha před hlavní branou VÚ Třebotovice (9.00 – 12.00); 24.9. Kaliště: na návsi (12.10 – 15.00). Do sběrných dvorů může občan Českých Budějovic po předložení občanského průkazu bezplatně odložit v přiměřeném množství následující objemný nebo nebezpečný komunální odpad: olověné akumulátory, suché baterie, zářivky a ostatní odpad s obsahem rtuti, oleje pro spalovací motory a převodovky, barvy, lepidla a pryskyřice (vč. obalů), pneumatiky, pryž a PVC, nekompostovatelný odpad, stavební a demoliční odpad, elektrošrot (televize, rádia, PC apod.), elektrická zařízení, vyřazená kamna, nepoužitelné oděvy a textil, kovy, papír a lepenka, plasty a PET, sklo, nábytek.