Na schůzi obecního zastupitelstva 29. prosince 1923 navrhl Alois Kříž, aby od 1. ledna 1924 věžní nadále nevyvolávali v noci z věže „Pochválen buď Pán Ježíš Kristus“, ježto je to obyčej zastaralý a neodpovídá dnešní době.

Předsedající referent se k tomu návrhu připojil. Budějovice před 100 lety perem Jana Schinka.Budějovice před 100 lety perem Jana Schinka.Zdroj: Deník/ RedakcePánové dr. Dlouhý a Ladman však vyslovili se proti zrušení tohoto starého, a jistě hezkého, obyčeje. Při hlasování byl návrh poslance Kříže zamítnut. Jihočeské listy o tom informovaly čtenáře 5. ledna 1924.

Věžní zvláštním hlasem zpívali do hlásně trouby „Pochválen buď Ježíš Kristus až na věky věkův“ od roku 1715. Vytrubovali to na všechny čtyři strany vždy z každého rohu do 29. října 1918 německy. Poté až do roku 1951 česky. Byla to trochu atrakce pro návštěvníky města, ale také podle radnice určitá jistota obyvatel, že je město stráženo před požáry, dříve před nepřítelem a jinými neštěstími.

Tramvajový ruch na Žižkově náměstí. Foto ze sbírky fotografií a pohlednic Jiřího Dvořáka poskytl Státní okresní archiv České Budějovice.
Takhle vypadaly Budějce. Hřbitovní trolejbus a tramvaje na náměstí

V roce 1951 rada Jednotného národního výboru v Českých Budějovicích tato noční hlášení z Černé věže zrušila s tím, že jsou zbytečná a dnešku nevyhovující. Do těch dob ještě na věži bydleli Schestauberů. Troubili také ponocní, kteří na věž „chodili do práce“. Za 1. republiky radnice předpokládala, že věžní sem tam hlášení vynechají, a proto zavedla na věži píchací hodiny. Ponocný si musel odpíchnout každé hlášení a zapečetěné píchačky následující den dopoledne odevzdat radnici. Tahat každý den skříňku s píchacími hodinami nahoru a dolů si měli radní napřed vyzkoušet.

Autor: Jan Schinko