V Základní škole Grünwaldova v Českých Budějovicích nahradí nové spojovací koridory současné chodby mezi pavilony. Do 30. dubna také mohou občané podávat návrhy projektů, které přímo podpoří rozpočet města.

Skoro jako pomyslná odměna za to, že nyní slouží pro děti zaměstnanců krizového sektoru, se chystá investice v jedné z českobudějovických základek. Stávající venkovní chodby, které spojují čtyři pavilóny Základní školy Grünwaldova, budou nahrazeny novými spojovacími koridory v celkové délce asi 150 m. „Třetina z této délky bude rozšířena na deset mětrů, čímž vznikne zateplený prostor, který škola potřebuje. Podlaha bude polyuretanová s naznačenými liniemi, v rozšířené části bude keramická dlažba. Z provozních důvodů a po konzultaci s ředitelem školy bude stavba rozdělena na dvě realizační etapy, vždy o letních prázdninách jedna, skončí tedy v roce 2022. Cena díla po soutěži by neměla přesáhnout 30 milionů korun,“ uvedl náměstek primátora Petr Holický s tím, že nové výstavbě bude předcházet demolice současných nevyhovujících chodeb.

Rada města schválila mimo jiné na posledním jednání také vyhlášení výběrového řízení na obsazení funkce jednatele společnosti Lesy a rybníky města České Budějovice. Výhradním společníkem této společnosti je město, které volí dozorčí radu a statutární zástupce. Před časem se firma opět vrátila k modelu, kdy v jejím čele stojí jeden jednatel a ne dva.

„Spravujeme historický majetek, který se datuje už od doby zakladatele Budějovic Přemysla Otakara II. a také zejména z časů vlády Vladislava Jagellonského. Právě tento panovník dal práva městům rozšiřovat rybníky a chovat ryby. Pravdou je, že se naši moudří předkové této lukrativní činnosti plně věnovali. Vždyť obchod s rybami se řadil na první tři místa v městských příjmech, hned za solí a pivem. Dnes je hlavní činností lesní výroba, rybníkářství, zemědělská výroba a myslivost,“ říká k jedné z městských firem náměstek primátora Tomáše Bouzek. Zájemci o post jednatele se mohou hlásit nejpozději do 31. března do 13.30 hodin. Bližší informace najdou na webu radnice.

Až do 30. dubna 2021 pak trvá další z termínů vyhlášených českobudějovickou radnicí. Dne 1. března byl totiž zahájen druhý ročník nabírání příspěvků do participativního rozpočtu PRO Budějce. Každý obyvatel jihočeské metropole tak má možnost až do 30. dubna 2021 zaslat svůj nápad, jak zvelebit město. „V minulém ročníku byli občané Budějovic aktivní a poslali více jak 50 rozmanitých návrhů, od kulturních akcí, dětských hřišť a sportovišť, úprav veřejných prostranství, až po oživení přírodních ploch,“ říká první náměstek primátora Juraj Thoma. Vítězné loňské projekty se už realizují a jednotlivé kroky mohou zájemci sledovat na webu probudejce.cz. V prvním ročníku vloni bylo ve zvláštní (participativní) kapitole rozpočtu vyčleněno pět milionů korun. V návrzích se objevila hřiště, terénní dráhy pro kola nebo odpočinková místa na nábřeží Malše.

„Pro letošní ročník je vyčleněno 10 milionů korun, což je dvakrát více než vloni. Od dnešního dne se tak těšíme na další zajímavé a zároveň veřejně prospěšné projekty. Lidé mají chuť se spolupodílet na přívětivé tváři našeho města, což považuji za dobrou zprávu,“ dodává Juraj Thoma.