O všech plánovaných stavbách v Budějovicích by měl od nynějška rozhodovat jediný člověk. Radní se totiž rozhodli zřídit k 1. červenci nový odbor, v jehož čele brzy stane městský architekt. Toho pomůže vybrat Eva Jiřičná.

„Má–li naše město působit kulturně a přívětivě, je třeba starat se nejen o historické památky, ale i estetiku stavebních aktivit. Architekt bude hájit zájmy radnice při všech územních řízeních a vydávat odborná stanoviska k připravovaným plánům,“ vysvětlil primátor Juraj Thoma.

Zástupci města si od nového odboru slibují také to, že bude upozorňovat na nešvary, které hrozí pri necitlivých opravách starých budov. Jeho připomínky bude muset navíc zohledňovat stavební úřad při povolování staveb.

Funkce městského architekta dosud na magistrátu neexistovala, odborníci ji vítají. „Myslím, že je to pozitivní. Měl by městu zajistit vizi a udržitelný vývoj,“ řekl architekt Filip Dubský. Dodal, že není sice možné, aby nový městský architekt zcela změnil vzhled metropole, ale může se stát užitečným pojítkem mezi zastupiteli a odborníky. Měl by se vyjadřovat především ke kontroverzním objektům, zabývat se nebude například rodinnými domy v okrajových čtvrtích.

Architekt Martin Krupauer se domnívá, že nový odbor bude mít smysl pouze tehdy, když jej povede zkušený člověk. „Myslím si, že zřízení funkce městského architekta bude plus, pokud se jím stane osobnost s rozhledem. Může to ale být i minus, když to bude jen kontrolor,“ zdůraznil.

Odbor bude mít čtyři pracovníky. Neznamená to ale navýšení počtu úředníků na magistrátě, o stejný počet zaměstnanců se totiž sníží obsazení odboru vnitřních věcí. Zájemci o pozici mětského architekta se mohou hlásit do 19. července. S výběrem toho nejlepšího pak pomůže Eva Jiřičná, která se také zavázala v Budějovicích dokončit rejnoka po Janu Kaplickém.

„Ona je k tomu určitě ta nejkompetentnější osoba. Doufám, že se podaří vybrat někoho zkušeného, kdo tu funkci bude chápat jako prestižní,“ komentoval Dubský. To, že by se do konkurzu přihlásil on sám, zatím podle svých slov nechává otevřené.

„Městský architekt to bude mít ze začátku hodně těžké. Musí si zmapovat Budějovice, utvořit nějakou vizi a řešit celou situaci tak, aby to nebylo jen plácnutí do vody,“ doplnil Dubský.