Srdcem historické budovy barokní radnice na českobudějovickém náměstí Přemysla Otakara II. je obřadní síň. Koná se zde řada slavnostních akcí, při nichž prakticky vždy zní také podmanivé tóny varhan. Jenže řady varhaníků by radnice potřebovala posílit.

"Matriční úřad českobudějovického magistrátu se dlouhodobě potýká s nedostatkem varhaníků, kteří se starají o hudební doprovod nejčastěji při svatebních obřadech, ale i při jiných příležitostech," říká tisková mluvčí magistrátu Jitka Welzlová a doplňuje, že se tak varhaníci stávají velmi důležitou součástí slavnostní události a jen těžko si lze představit třeba svatbu bez hudby. "Varhaníci se střídají celkem čtyři," dodává Jitka Welzlová s tím, že ale frekvence akcí je poměrně vysoká.

V obřadní síni hrají kvalitní elektropneumatické varhany z Kutné Hory, před měsícem došlo k jejich doladění a na svém místě stojí od roku 2003. Hudebníci jsou různých profesí nejen muzikanti. Aktuálně je mezi nimi i maminka na mateřské dovolené. Do kolegia varhaníků patřil vedle ředitele základní umělecké školy mj. i technik, pro kterého bylo hraní koníčkem. "Nabídka by mohla oslovit například studenty, absolventy konzervatoře, ale třeba i seniory," vypočítává Jitka Welzlová, kdo všechno se může na radnici stát součástí slavnostních akcí. Práce je samozřejmě honorovaná.

Vedle svateb i vítání občánků

K působivým akcím v obřadní síni patří České Budějovice patří i vítání občánků. To poslední bylo spojeno s novinkou. České Budějovice se totiž zapojily do dotačního programu Jihočeského kraje na podporu narozených dětí. Rodiče miminek narozených od letošního 1. ledna do 31. prosince 2024 s trvalým pobytem na území města, dostanou finanční příspěvek čtyři tisíce korun na jedno dítě.

Kůň. Ilustrační foto
Jako na Divokém západě. Záškolačka ujížděla policistům Stromovkou na koni

Rovnými polovinami se na něm podílejí město a kraj. Součástí vítání je proto Rodný list Jihočecha. Ten si už v březnu z oficiálního vítání občánků odneslo prvních dvacet rodičů. "Pomoc rodinám s malými dětmi je pro nás prioritou, protože výdaje jsou vysoké a my jim chceme alespoň takto situaci ulehčit. Sama mám tři děti a dobře vím, kolik všechno stojí,“ říká primátorka Dagmar Škodová Parmová. Vítání občánků se koná podle počtu narozených dětí, pravděpodobně dvakrát až třikrát do měsíce.

Mladí znalci opevnění

V obřadní síni byla v minulých dnech předána i ocenění za vědomostní soutěž. Věnovala se v loňském roce městskému opevnění. Téma zaujalo 36 dětí z pěti základních škol, jednoho gymnázia a jedné střední školy. Jejich snažení vyhodnotila komise odborníků a těm nejúspěšnějším účastníkům poděkoval náměstek primátorky Tomáš Bouzek. V obřadní síni historické radnice všem také předal zasloužené ceny. Soutěž každoročně vyhlašuje odbor památkové péče magistrátu ve spolupráci s místním Národním památkovým ústavem.

V budějovickém Háječku byla ve středu ráno nalezena mrtvola.
V budějovickém Háječku byla nalezena mrtvola muže. Zřejmě šlo o bezdomovce

Velvyslanecká návštěva

Na radnici však nejsou slavnostní akty omezeny jen na obřadní síň. V pondělí 27. března například primátorka Dagmar Škodová Parmová přijala Jeho excelenci Thai Xuan Dunga, velvyslance Vietnamu v České republice. Společně hovořili o možnostech spolupráce v oblasti obchodu, investičních projektech a rozvoji cestovního ruchu. "Vzhledem k tomu, že Vietnam je druhou nejrychleji se rozvíjející zemí na světě a jednou z nejatraktivnějších destinací pro zahraniční investice, věnovali jsme těmto tématům podstatnou část našeho jednání,“ uvedla Dagmar Škodová Parmová.

Velvyslanec zmínil zájem města Nha Trang, což je hlavní město vietnamské provincie Khanh Hoa, o partnerství s jihočeskou metropolí. „Tento zájem nás těší. Partnerství můžeme navázat za předpokladu, že najdeme společné a smysluplné projekty například v oblasti vzdělávací, kulturní nebo ekonomické. Reálné je dále rozvíjet existující spolupráci mezi Jihočeskou univerzitou a Ton Duc Thang Univerzity, jejíž výsledkem je společně vydaná anglicko-vietnamská publikace s názvem Úvod do evropského práva,“ dodala primátorka.

V závěru setkání primátorka zahraniční hosty pozvala na hudební festival Hvězdy nad Vltavou, který se uskuteční v Českých Budějovicích na konci června. (win)