Zdroj: Ondřej PaulasJsou podle vás České Budějovice dobrým městem pro život?
Ano. České Budějovice jsou na čelním místě v hodnocení kvality života mezi krajskými městy. To je určitá výhoda jak pro obyvatele města, tak pro ty, kteří se rozhodují, jestli tady budou žít nebo pracovat. Město využívá moderní ekologickou MHD, jednu z nejlevnějších v zemi, je tady poměrně levná voda, poplatky za komunální odpad neplatí děti do tří let věku a senioři nad 75 let, dále nízká nezaměstnanost i množství pracovních příležitostí. Blízkost přírody a potenciál řek Vltavy a Malše dávají podmínky pro sportovní, kulturní a relaxační vyžití rodin. Hraje se tady na velmi slušné úrovni volejbal, hokej i fotbal. Budějovice jsou univerzitním městem. Na dobré úrovni se tady drží vzdělání na všech stupních.

Velkým problémem obyvatel i návštěvníků Českých Budějovic je doprava, která je v ranních a odpoledních špičkách někdy o nervy. Jak si s tím město poradilo?
Geografická rozloha a památkově chráněné centrum má jen omezené možnosti řešení dopravy a zejména parkování. Přesto hledáme prostory pro výstavbu nových parkovišť a parkovacích domů. Věříme, že dostavba obchvatu města dopravě výrazně uleví.

Před pěti lety byla dokončena Zanádražní komunikace, což kvitují především řidiči jedoucí do Českých Budějovic ve směru od Trhových Svinů, v roce 2018 byla otevřena spojnice sídlišť Vltava a Máj. Do konce roku 2022 vznikne propojka mezi ulicemi Na Sádkách a Branišovská. Postavili jsme záchytné parkoviště v Jírovcově ulici, kam se vejde 438 aut a plánujeme další. Dopravní zátěž se snažíme kompenzovat přístupnou MHD, která jezdí ze záchytného parkoviště až na náměstí Přemysla Otakara II. zdarma, vozy MHD mají preferenční pruhy.

Jaké investice do dopravy máte v plánu na letošek?
Mezi větší investice patří například modernizace systému řízení křižovatek a jednotlivých součástí systému, jako je světelná signalizace, úprava dopravní řídicí ústředny, datové centrum a technologické vybavení. Dále budeme investovat do strategických detektorů, kamer a meteosystémů nebo do rekonstrukcí škol.

Hodně peněz z rozpočtu putuje každoročně na občanskou vybavenost. Velké rekonstrukce se v minulosti dočkala Základní škola Emy Destinové. Základní škola Oskara Nedbala nově disponuje výborně vybavenou tělocvičnou a atletickým koridorem. Co vy osobně považujete za povedenou akci?
Pozitivně vnímám například Komunitní centrum, které jsme před šesti lety otevřeli na sídlišti Máj. Chlubit se můžeme i projektem Park 4Dvory na místě bývalého vojenského cvičiště, kde se prostor proměnil v pohybový a relaxační park, který nedávno získal prestižní mezinárodní cenu German Design Award. Máme tady architektonicky zajímavý Dlouhý most. Velkou akcí ale byla i revitalizace Lannovy třídy. Trvala přes dva roky a vyšla na více než 106 milionů korun. Další zásadní akcí byla výstavba nového autobusového nádraží dokončená v roce 2007. Letos v polovině roku by měla začít dlouho odkládaná rekonstrukce vlakového nádraží. Současně se pracuje i na studii budoucí podoby přednádražního prostoru včetně vybudování cyklověže.

Co je největší prioritou vedení města v aktuálním volebním období?
Prioritou je plnění Strategického plánu města na roky 2017 až 2027, na kterém se shodla politická reprezentace, zástupci podnikatelské sféry, školství, veřejnosti, spolků, institucí a církví. Jsou ustanoveny pracovní skupiny, které řeší jednotlivé projekty. Dlouhodobou prioritu v řešení má doprava. Tranzit, D3, Severní spojka, Jižní tangenta, podjezd pod nádražím a parkování.

Čím dál větší důraz se v posledních letech klade na ochranu životního prostředí. Jak se k tomu staví město České Budějovice?
Největší investice v tomto směru byly vloženy do městské hromadné dopravy a teplárenství. V roce 2018 se inovoval vozový park. Dopravní podnik, který stoprocentně vlastní město, nakoupil 27 vozů na CNG a 11 elektrobusů, které vrátily veřejnou hromadnou dopravu do historického centra. Odpovědní se snažíme být i jako majitelé teplárny, kde se v roce 2015 zrealizovala investice půl miliardy korun do odsíření uhelných kotlů. Objem vypouštěných emisí oxidů síry tak klesl přibližně na 15 procent předchozího stavu. Velmi významný pokles zaznamenaly i emise prachových částic. Po spuštění technologie DeNOx klesly emise oxidů dusíku o více jak 20 procent.

Do budoucna bude postupně omezováno spalování uhlí, které v palivovém mixu nahradí lokální zdroje energie. Od topné sezony 2020/2021 bude zahájen odběr tepla z Jaderné elektrárny Temelín díky právě budovanému přivaděči a ve fázi přípravy je také retrofit uhelného kotle K12 s možností využití dřevní štěpky. Dokončena je také analýza energetického využívání komunálního odpadu v podmínkách Jihočeského kraje.

Bývalé odkaliště popílku, které leží mezi Českými Budějovicemi, Srubcem a Starými Hodějovicemi, bude už v polovině roku 2021, po skončení rekultivace, osázeno zelení. Území o rozloze zhruba 50 hektarů se tak vrátí přírodě.