Vše souvisí se zánikem akciové společnosti Městské kulturní domy (MKD) v horizontu několika měsíců, které odsouhlasila rada města. Pod MKD nyní patří tři objekty. Dům umění na náměstí Přemysla Otakara II. čeká postupná oprava. Pro KD Slavia se bude hledat nájemce a KD Vltava chce rada města nabídnout k prodeji. „Zajištěním stávajících činností městských kulturních domů bude pověřen odbor kultury,“ uvedl náměstek primátora Rudolf Vodička ohledně toho, kdo se ujme některých kulturních aktivit.

Kulturní dům Vltava byl pro případný prodej ohodnocen částkou 25 – 30 milionů korun. Ročně přináší do městské pokladny na nájemném přes jeden milion korun. Rada města podle Vodičky nyní zváží, zda by bylo lepší prodat KD Vltava i se současnou nájemní smlouvou, nebo naopak bez smlouvy. To by ale znamenalo vypovědět nynějšího nájemce.

Od roku 2004 je nájemcem KD Vltava Václav Staněk. „Smlouvu máme do roku 2014. Smlouvu neporušujeme. Myslím, že není důvod k rozvázání smlouvy,“ vyjádřil se včera Václav Staněk pro Deník. „My se o barák dobře staráme. Opravujeme, investujeme v průměru půl milionu korun ročně,“ doplnil Staněk.
V případě, že by město chtělo KD Vltava prodat, Staněk řekl, že by se o objekt ucházel. „Určitě bych se přihlásil do výběrového řízení, záleží na ceně. Objekt je morálně zastaralý,“ zmínil Staněk a poukázal na nutné opravy klimatizace nebo na chybějící zateplení objektu.

Dnes se v hlavní části kulturního domu – ve velkém sále, odehrávají plesy, koncerty, školení nebo příležitostné prodejní akce. V dalších částech objektu fungují menší prodejny nebo herna.

Ohledně KD Slavia a Domu umění by současné smlouvy s nájemci měly přetrvat nebo být prodlouženy. Například galerie v Domu umění má smlouvy s umělci do roku 2011. S ukončením činnosti MKD zanikne i šest pracovních míst a některé její činnosti by město mohlo zajišťovat i pomocí externí firmy.