Sloužit budou v ulici Na Sadech, odkládat se do nich budou papír, plasty i sklo a je k nim snadný přístup i pro osoby se sníženou pohyblivostí.

Nové podzemní kontejnery nabídnou i snadnější přístup, než klasické nádoby, které byly v ulici Na Sadech umístěné dříve. „Čtyři kontejnery před Poliklinikou Sever mají dostatečnou kapacitou na papír, plasty i sklo. Zpevněný prostor kolem nich je osazen kamennými kostkami. Veškeré plochy jsou bezbariérové pro snadný přístup osob se sníženou pohyblivostí ke kontejnerům,“ říká náměstek primátora Ivo Moravec. Pracovníci firmy K- Building BC stavbu dokončili o měsíc dříve. Původní termín byl totiž květen 2021.

„Tímto rozšiřování podzemních nádob na území města samozřejmě nekončí. Hledáme další vhodné lokality pro jejich umístění, ale relativně často narážíme na inženýrské sítě pod zemí, které to znemožňují. Citlivě k umísťování nádob přistupujeme i v souvislosti se zelení, o kterou nechceme přijít. Aktuálně máme vyhlídnutou lokalitu v Havlíčkově kolonii,“ dodává Ivo Moravec.