Policie České republiky budovu na Mariánském náměstí v Českých Budějovicích vyklidila už před lety a objekt spadl do správy Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových. Dlouho se vedla jednání mezi českobudějovickou radnicí a státem, jestli by čtyřpodlažní dům nemohlo získat město. Ale věc ztroskotala na finančních podmínkách a na mantinelech, které si stát kladl ohledně příštího využití nemovitosti. Teď se jedná znovu.

Možná by mohla budova napříště sloužit pro úředníky některých agend, které se vykonávají i pro obce v okolí Českých Budějovic nebo třeba pro městskou policii. Na druhý pokus by se totiž majitelem objektu mohlo stát město. Alespoň k tomuto výsledku zatím spěje jednání mezi Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových a českobudějovickou radnicí.

Úřad souhlasí

Michaela Tesařová, tisková mluvčí Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM), potvrdila, že v současnosti se s městem České Budějovice jedná o bezúplatném převodu této budovy. „Město splňuje podmínky pro bezúplatný převod stanovené metodickým materiálem Ministerstva financí. Tento materiál například stanovuje, že objekt nesmí být po dobu deseti let využíván ke komerční činnosti či prodán,“ přiblížila možné podmínky transakce Michaela Tesařová. Smlouva o bezúplatném převodu zatím nebyla podle Michaely Tesařové podepsána, pravděpodobně by k tomu mohlo dojít v druhé polovině roku.

Mariánské náměstí v Českých Budějovicích. Na západní straně patří k výrazným objektům budova bývalého policejního ředitelství.Mariánské náměstí v Českých Budějovicích. Na západní straně patří k výrazným objektům budova bývalého policejního ředitelství.Zdroj: Deník/Edwin Otta

Objekt na Mariánském náměstí už dávno nemá nahoře ve štítu pěticípou hvězdu, ta zmizela hned v roce 1989, i když její otisk byl ještě nějaký čas na fasádě rozpoznatelný. A v přízemí už nevisí vedle vchodu ani proslulá nástěnka. Ještě lidé střední generace i dnes vzpomínají, že byly na nástěnce zveřejněné černobílé snímky nehod a často si fotografie prohlíželo i několik kolemjdoucích najednou. Objekt je nyní značně zchátralý, protože ho policie opustila už před řadou let a od té doby je opuštěný. Ale přesto by mohl být městem smysluplně využit. Navíc by byl nyní od státu získán zdarma

Vstřícnější podmínky

„V posledních dvou letech je stát mnohem vstřícnější k bezúplatným převodům pozemků a nemovitostí pro potřeby měst a obcí,“ říká náměstek primátorky Tomáš Bouzek a oceňuje, že ze strany státu je vůle bývalé policejní ředitelství městu převést zdarma.

Bývalou restauraci s hracími automaty na českobudějovickém sídlišti Máj chce nový majitel přestavět.
Z bývalé herny na Máji chtějí rodinný dům a kadeřnictví. Zastupitelé váhají

Transakce byla chystána už před několika lety (2020/2021). České Budějovice měly jako protihodnotu nabídnout dvě nemovitosti, mateřinku ve Vodňanské ulici a Dětský domov v Šindlových Dvorech, který neměl pro město význam. Ale k finální dohodě se nedospělo. O něco později ztroskotala další jednání. Kvůli tomu, že ÚZSVM si kladl dlouhodobé podmínky pro budoucí využití objektu a požadoval relativně vysokou cenu, založenou ovšem na odhadu (přibližně 16 milionů korun). To se spolu s předpokládanými vysokými náklady na rekonstrukci objektu zdálo tehdejšímu vedení města nepřijatelné. 

Nutný souhlas ministerstva

Ještě předtím (v roce 2018) byl objekt nabídnut Jihočeskému kraji, ale tomu se zdály příliš vysoké náklady na opravu. Takže objekt od roku 2017, kdy ho vyklidila Policie ČR stále čeká na využití. Na chátrající stav nedávno upozornil prostřednictvím Deníku třeba čtenář Pavel Mörtl.

Teď by měl dům získat nového vlastníka a zřejmě také nové využití. Město by tentokrát mělo ušetřit za koupi, ale náklady s opravou nižší nebudou. „Barák je ve strašném stavu," upozorňuje Tomáš Bouzek. Věc byla připravena pro projednání v zastupitelstvu a českobudějovičtí zastupitelé záměr nabýt budovu od státu na svém jednání 19. června 2023 podpořili. Ve finále bude nutné ještě posvěcení ministerstvem financí, aby převod nabyl platnosti.

Pro okresní soud se má v Českých Budějovicích rekonstruovat západní část bývalých kasáren v Žižkově třídě.
Okresní soud v Budějovicích dostane sedm set milionů na nové sídlo

Co by se s budovou dělo po opravě, to ještě není podle Tomáše Bouzka stanoveno. Mohou zde být umístěni někteří úředníci magistrátu nebo lze využít blízkost sídla městské policie prakticky přes dvůr a část prostor poskytnout právě městské policii, která stejně potřebuje rozšířit a zkvalitnit zázemí.

Výhodou je, že směrem k Haškově ulici navazují na bývalé policejní ředitelství objekty městské policie a společnosti Lesy a rybníky města Českých Budějovic.