Pár kroků od českobudějovického Dlouhého mostu vzniká nová přístavní hrana - vývaziště pro malá plavidla. Investorem je státní podnik Povodí Vltavy. Podle Hugo Roldána, tiskového mluvčího Povodí Vltavy, budou finanční náklady necelých 26 milionů korun bez DPH. Zhotovitelem je VHS – Vodohospodářské stavby, spol. s r. o.

Změnu na nábřeží sleduje i českobudějovická radnice, protože tudy vede například hojně využívaná cyklostezka. Podle primátora Jiřího Svobody bude zemina ze stávajícího svahu odtěžena a v prostoru za hranou vývaziště vznikne chodník. "Sousední svah bude osetý trávou i keři a jeho součástí budou také pobytové rekreační schody,“ říká primátor Jiří Svoboda.

Instalace unikátní výstavy Malevič-Rodčenko-Kandinskij a ruská avantgarda v Alšově jihočeské galerii.
Obrazy ruských umělců za miliardy korun uvidíte v Alšovce na Hluboké

"Důvodem k vybudování nového vývaziště je zvýšená poptávka po krátkodobém a střednědobém stání návštěvníků Budějovic. Cyklostezka zůstane po celou dobu průjezdná," dodává Jiří Svoboda.

Podle Hugo Roldána nevadí, že je naproti už jedno přístaviště pro větší lodě. Malá plavidla se mají do řeky pod kavárnou Lanna pohodlně vejít. "Stání plavidel je uvažováno jako podélné," říká Hugo Roldán. Nebudou zde proto konstrukce známé třeba z přístavu v Týně nad Vltavou, jež umožňují kolmé stání ke břehu. "Pro ukotvení lodí budou v případě vývaziště v Českých Budějovicích sloužit vyvazovací pacholata. A to 29 malých a 17 velkých," doplnil Hugo Roldán.

Celé vývaziště bude volně přístupné veřejnosti. Vývaziště plní zároveň funkci chodníku, navazujícího na obou koncích na stávající vyhlídkovou pěšinu po hraně břehu řeky. Součástí investice jsou proto dva typy schodišť. Za prvé podle Hugo Roldána klasická přístupová schodiště. "Celkem bude těchto schodišť šest v pravidelných odstupech mezi sebou podél celého vývaziště. Jedná se o klasické schody jak šířkou, tak výškou – to znamená, že stupňů bude 9-14 podle výšky terénu," přiblížil projekt mluvčí Povodí Vltavy. Za druhé se bude jednat o tak zvané pobytové rekreační schody. "Půjde o velké schody obložené dřevem, které se dají využít jako lavička pro sezení. Tomuto odpovídají i rozměry stupňů – šířka 0,8 m, výška 0,4 m. Tato schodiště budou celkem tři," připojil Hugo Roldán.

Letní počasí vylákalo do ZOO Hluboká nad Vltavou davy lidí.
OBRAZEM: Jihočeši vzali ZOO Hluboká nad Vltavou útokem

Finanční náklady na investici činí 25,844 mil. Kč bez DPH a jsou hrazeny z vlastních zdrojů státního podniku Povodí Vltavy. V současné době probíhají zemní práce a zakládání štětové stěny (ocelové plechy o délce 4,5 m se vedle sebe "skládají" do stěny, která bude oporou vývaziště a je kotvena přepjatými kotvami na svahu).

Podle smluvních podmínek by stavba měla být dokončena do 15.9.2021. Označení vývaziště je použito proto, že přístav je obecně větší a disponuje dalším technickým zázemím. Jde tedy o vývaziště pro říční plavidla. Sloužit bude pouze pro vyvázání lodí. O dalším zázemí není uvažováno. Šířka přístavní hrany bude 2,5 m.