Aplikace je uživatelsky intuitivní, s orientací pomůže tematický rozcestník. „Už nyní je volně ke stažení jak pro operační systém Android, tak pro iOS, a to v prostředí Google Play a App Store. Stažení je jednoduché i přes univerzální QR kód, který je stejný pro obě platformy,“ informuje o novince primátor Jiří Svoboda.

Co aplikace nabízí? Aktuality z města, kalendář kulturních a sportovních akcí, možnost on-line objednání na přepážky, dopravní informace a uzavírky, záznamy na úřední desce, online městské kamery, ale třeba i aktuální obsazenost plovárny či sauny a další. Poskytuje prostor i pro vytváření různých anket a díky pocitové mapě budou mít uživatelé možnost předat městu svůj názor na vybrané městské lokality.

Soutěž o dárky

Pro nové uživatele bude od 1. července spuštěna časově omezená soutěž o drobné dárky. „Cena čeká na každého třístého uživatele, který si stáhne aplikaci, každý pětitisící pak obdrží speciální výhru. Výherci budou informováni prostřednictvím aplikace, kde zároveň obdrží instrukce o dalším postupu,“ dodává primátor.

Pátrání po ztracených osobách v terénu v součinnosti Policie ČR, Horské služby a strážců NP Šumava. Ilustrační foto
V jižních Čechách nyní vyhlásili policisté pátrání po třech stech lidí

Město plánuje aplikaci do budoucna průběžně rozvíjet a nabízet uživatelům další funkce. Například se zvažuje možnost zveřejnit tímto způsobem dynamické dopravní informace z právě budovaného systému Dopravně informačního a řídícího centra. Nabízí se rovněž propojení se systémem inteligentního parkování, kdy by uživatelé měli k dispozici informace o volných parkovacích místech v rámci záchytných parkovišť.

Noví asistenti pro pomoc Ukrajincům

V Českých Budějovicích úspěšně funguje projekt asistentů prevence kriminality už od roku 2013. Asistenti významně napomáhají k zajištění veřejného pořádku například na sídlišti Máj, na Palackého náměstí a Lannově třídě v okolí nádraží i v obchodních centrech. „S ohledem na současnou situaci jsme se rozhodli rozšířit počet asistentů o čtyři osoby ukrajinské národnosti. Ministerstvo vnitra vypsalo grantový program, z kterého jsou noví asistenti placeni. Krajským asistenčním centrem pomoci Ukrajině prošlo už více než 15 tisíc lidí. Část z nich přebývá v našem městě. Většinou mají problém s češtinou, neznají naše právní normy nebo vyhlášky města,“ říká primátor Jiří Svoboda.

„Vybrali jsme ve spolupráci se společností Robert Bosch uchazeče, kteří v Budějovicích žijí už několik let, znají již dobře město, jsou zběhlí při vyřizování úředních záležitostí cizinců, dokáží poradit i pomoci a orientují se v našem právním řádu. Pochopitelně se domluví česky. Společnost Robert Bosch je uvolnila pro potřeby posílení městské policie, kde jsou asistenti prevence kriminality zařazeni. Jejich práce spočívá v pomoci lidem prchajícím před válkou, v součinnosti se strážníky a policisty při řešení nejrůznějších problémů. Značnou výhodou je odbourání jazykové bariery při komunikaci,“ dodává primátor.

Múzy na vodě v Českých Budějovicích na slepém rameni řeky Malše zahájil v pátek Tomáš Kočko-orchestr
Múzy už poosmnácté hrají na hladině slepého ramene Malše

Asistenti jsou součástí Městské policie a jejich nasazení je koordinováno stejně, jako činnost ostatních, již léta fungujících asistentů kriminality. Budou mapovat a vyhodnocovat uprchlickou situaci ve městě, napomáhat snižování rizikového chování, poskytovat podporu uprchlíkům, dohlížet na dodržování zákonů a vyhlášek. Podle vývoje aktuální situace se budou pohybovat například v okolí ubytoven, v obchodních centrech, na letní plovárně či na úřadu práce.