I v tomto roce si studenti středních a vysokých škol s trvalým bydlištěm v Českých Budějovicích mohou požádat o stipendium na školní či akademický rok 2019/2020.

Nadace města České Budějovice pro podporu vzdělávání a vědy se už řadu let tímto sympatickým způsobem snaží usnadnit podmínky studia. "O finanční podporu mohou žádat jak studenti ze sociálně slabších rodinných poměrů, tak i nadprůměrně nadaní, kteří úspěšně studují např. dvě vysoké školy či byli úspěšní v soutěžích na celostátní či mezinárodní úrovni. Loni dostalo stipendium 14 studentů," říká náměstek primátora Viktor Vojtko.

Podmínkou pro poskytnutí stipendia je trvalé bydliště či studium školy v Českých Budějovicích. Termín uzávěrky žádostí doručovaných odboru školství a tělovýchovy je do 18. října 2019.

O činnosti nadace a žádost o stipendium je možné získat informace na webové stránce statutárního města.