Po téměř dvouhodinové debatě zastupitelé Českých Budějovic rozhodli na zasedání 1. listopadu 2021, že budou revokovat usnesení z května, ve kterém rozhodli o podání určovací žaloby na Děkanská pole. O podání žaloby stáli hlavně Piráti, v květnu je podpořili například komunisté a také někteří zastupitelé z koalice. V principu Piráti chtěli, aby město podalo žalobu na určení vlastnictví k několika desítkám hektarů pozemků mezi Rožnovem a Novým Roudným. Před několika lety získala v rámci restitucí pozemky římsko-katolická církev.

Podle Pirátů se ale v poslední době jednak objevil posudek, který upozorňuje na možnost, že církev byla jen nájemcem a uživatelem pozemků, které v restituci získala. Jednak při jednání zastupitelstva 1. listopadu 2021 například zaznělo, že podle nového občanského zákoníku je vlastnické právo nepromlčitelné.

Po obou stranách silnice mezi Českými Budějovicemi a Roudným (na snímku) se nachází 38 hektarů pozemků, které získala církev v restituci v roce 2018.
Kvůli polím u Budějovic najme radnice pražské právníky

Vedení města po květnovém rozhodnutí uspořádalo výběrové řízení na právní kancelář, která by měla město zastupovat v případném sporu. Zástupkyně kanceláře Světlana Zvolánková ale na jednání 1. listopadu upozornila, že podle etického kodexu by měla zastupitelům sdělit, že žaloba prakticky nemá naději na úspěch. Poukázala přitom na skutečnost, že při nedávném soudním sporu, který rozhodoval o vydání pozemků církvi, se město sporu, který církev vedla se státem, nijak neúčastnilo. A navíc vloni koupilo od církve část pozemků na Děkanských polích pro cyklostezku. I tento akt by při případném soudním sporu podle Světlany Zvolánkové město znevýhodnil.

Dále bylo v debatě uvedeno, že i kdyby město žalobu podalo, pozemky by se zřejmě vrátily státu, který je držel před restitucí, a ne městu.

Za Piráty v debatě vystoupil například Jan Piskač, který uvedl, že primátor dostal úkol, dovést věc k žalobě. Místo toho podle Jana Piskače dovedl na jednání zastupitelstva kancelář, jejíž zástupci říkají, že by hájili něco, co je předem prohrané.

Zasedání zastupitelstva Českých Budějovic v pondělí 10. května printscreen online vysílání.
Budějovice čeká soud o Děkanská pole, pozemky mají hodnotu přes 140 milionů

Po debatě zastupitelé rozhodovali o případné revokaci usnesení. Celkem 26 zastupitelů, téměř kompletní koalice (ANO, HOPB, KDU-ČSL, TOP 09, STAN a ČiB), rozhodlo o tom, že zruší usnesení z května a vedení města tedy nemusí případnou určovací žalobu na vlastnictví podávat.

S největší pravděpodobností tedy už vedení města nebude ve věci případné žaloby další kroky podnikat.

Například klub ODS se při hlasování zdržel, protože podle předsedy klubu Petra Maroše se přiklonil k názoru, že případný soudní spor včetně přípravy by byl jen zbytečným vynakládáním peněz. A ODS nepodpořila pirátský návrh ani v květnu.

K zastupitelům, kteří v květnu podpořili záměr podat žalobu, ale nyní změnili názor, patří Viktor Vojtko (STAN). Uvedl, že svůj názor přehodnotil například kvůli nákladům, které by s žalobou souvisely, a přitom i vybraná právní kancelář upozornila na téměř nemožnost výhry.

Rodinná firma Eska v roce 1936.
Od sousedů: Jak vysídlení otevřelo jednomu sudeťákovi svět

Piráti, když problém na městském zastupitelstvu otevřeli, poukazovali na posudek, který říká, že kolem roku 1547 město dané pozemky církvi pouze propůjčilo do užívání. Například člen klubu Piráti a Zelení Svatomír Mlčoch apeloval na to, aby město
nevzdávalo celou věc předčasně a podalo alespoň návrh žaloby. Mohlo by pak podle něj jednat s církví o případném narovnání ještě před soudním sporem nebo mohlo vyčkat na prvoinstanční rozhodnutí. Už dříve také v debatách kolem Děkanských polí zaznělo, že by město mělo hledat jiné právní zastoupení, pokud současná kancelář bere záležitost předem jako prohranou.

Debata s různými názory se vedla například o legitimitě podat žalobu. Podle některých by měl třeba případnou žalobu podat stát. Protože byl posledním oficiálním držitelem pozemků před církví. Formálně by o ně totiž město přišlo podle některých výkladů ve chvíli, kdy je po převratu v roce 1948 stát zabavil církvi. I tak se ale mělo město do případných soudních sporů podle některých názorů pustit.

Podle Zuzany Kudláčkové, předsedkyně klubu Pirátů je z výsledku jednání zastupitelstva mírně zklamána, ale její strana trvá na tom, že by se město mělo snažit pozemky získat. "Budeme zjišťovat cesty," naznačila Zuzana Kudláčková, že se Piráti budou pokoušet zvrátit dosavadní vývoj v kauze.

Podle náměstka primátora Tomáše Bouzka (TOP 09) je ale případný soudní spor i jiné kroky jen vyhazováním peněz z městského rozpočtu. Vychází přitom nejen z posledního právního doporučení, ale i ze staršího posudku, který má radnice také k dispozici. Tyto dokumenty, na rozdíl od posudku Pirátů, žalobu nedoporučují a poukazují na soudní rozhodnutí, která v restituci pozemky na Děkanských polích přiřkly církvi.