Rada města podpořila i objektivnější pohled na dějiny. Dotaci schválila pro členy sdružení bývalých perzekuovaných vojáků.

Rada města schválila na svém jednání 29. března neinvestiční dotace na celoroční činnost na rok 2021 pro dobrovolné hasiče a Jihočeské Vojenské sdružení rehabilitovaných. „Podporujeme je pravidelně už mnoho let. Celkem 130 tisíc korun letos dostane šest sborů dobrovolných hasičů, a to České Budějovice, Nové Hodějovice, Mladé, Nové Vráto, Haklovy Dvory a Kaliště. Peníze tak pomohou například k nákupu vybavení pro mladé hasiče, družstva mužů a žen, povodňovou službu i na údržbu cvičiště,“ uvedl primátor Jiří Svoboda.

Trubači orchestru opery Jihočeského divadla opět hráli ze střechy českobudějovické radnice.
Jihočeská kultura za covidu: Nepřijde-li rozvolnění, začnou existenční problémy

Částku 10 tisíc korun na svoji činnost dostane neziskové společenské sdružení bývalých politicky perzekuovaných vojáků. „Členy Jihočeského Vojenského sdružení jsou vojáci z povolání, pracovníci vojenské správy a další občané České republiky, kteří byli v letech 1948 až 1989 z politických důvodů perzekuováni a poté rehabilitováni a vyvíjejí úsilí k tomu, aby dějiny národního odboje za svobodu a demokracii byly objektivně zpracovány i vykládány,“ dodává Jiří Svoboda.

Rada města schválila také záměr výpůjčky pozemku pro nový bibliobox. Dobrou zprávou pro všechny čtenáře je, že rada města schválila záměr výpůjčky části pozemku u areálu Základní školy E. Destinnové, kde sídlí pobočka Jihočeské vědecké knihovny, pro umístění biblioboxu.

Průmyslové zóny...
Proměny krajiny jihozápadu Čech: železobetonová monstra, těžba i rekultivace

„Tato knihovna na sídlišti je vůbec nejnavštěvovanější pobočkou a pro zvýšení komfortu služeb občanům tam bude umístěn zmiňovaný bibliobox, který umožní vracet knihy 24 hodin denně, sedm dní v týdnu, bez ohledu na otevírací dobu pobočky. Stát bude vedle chodníku, u plotu před vstupem do knihovny. Věřím, že tuto službu obyvatelé ocení,“ říká náměstek primátora Tomáš Bouzek.