Město nyní začne s vítězem soutěže jednat o podpisu smlouvy na další projektové fáze a pokud vše půjde podle plánu, tak by se po zpracování projektu a tendru na dodavatele mohla v roce 2023 zahájit stavba. Po několika desetiletích by tak město opět rozšířilo svůj bytový fond.

„Na podzim loňského roku jsme schválili vypsání soutěže na bytové domy s cílem učinit první krok k výstavbě městských nájemních bytů. Výsledkem první etapy projektu by mělo být zhruba 150 nových bytů v různých velikostech. Následovat by mohla druhá etapa, a protože město v dané lokalitě vlastní téměř všechny pozemky, tak je možné pokračovat i dále, a to podle finančních možností rozpočtu města a dotačních programů státu. Jednou z možností, kterou navrhla komise pro architekturu je i spolupráce se soukromým sektorem metodou Design &Build nebo formou PPP,“ uvedl primátor Jiří Svoboda.

Anonymní soutěž trvala několik měsíců a v porotě zasedla kromě zástupců města i řada předních českých a českobudějovických architektů. „Návrhy hodnotili i zástupci Správy domů s.r.o. a komisí města. Přizváni byli také odborníci z městských developerských společností z Prahy a z Bratislavy, kteří s podobnými záměry mají zkušenosti. Ve dvoufázové soutěži porota nejprve ze všech hodnocených návrhů vybrala na konci roku 2020 šest, které postoupily do druhé fáze soutěže. Následně po dopracování postupujících soutěžních návrhů porota v březnu letošního roku vybrala návrhy vítězné,“ přibližuje zastupitel Viktor Lavička.

I přestože všech šest soutěžních návrhů hodnocených v druhé fázi soutěže vykazovalo vysokou míru kvality a přinášelo celou řadu velmi zajímavých podnětů, porota se na vítězném návrhu shodla celkem jednoznačně. Studio Malý Chmel coby vítěze následuje na druhém místě návrh architektů Tomáše Hanuse a Jana Holuba, třetí místo pak obsadil se svým návrhem Martin Materna ve spolupráci s Jiřím Míkou a Petrem Svobodou.

„Porota u vítězného návrhu ocenila především silný koncept celkového urbanistického řešení a možnost etapizace. Celkem šest samostatných domů je možné stavět postupně tak, aby nakonec vytvořily ucelený soubor jednoho bloku s podzemním parkovištěm. Uprostřed pak vznikne poloveřejný prostor, který bude primárně sloužit obyvatelům domů, ale bude průchozí i pro veřejnost. Stavby budou mít šest nadzemních a dvě podzemní podlaží. Skladba bytů bude pokrývat škálu od nejmenších bytů 1kk až po rodinné bydlení ve 3kk,“ říká náměstek primátora Tomáš Bouzek s tím, že velikosti a počty bytů půjde v dalších etapách ještě upravovat podle situace a požadavků města.

Lokalita 4Dvory je největší rozvojová zastavitelná plocha v majetku města, a kromě bytové výstavby se zde uvažuje i s občanskou vybaveností a stavbami pro sport. Před pěti lety zde proběhla architektonická soutěž na park, který letos získal prestižní ocenění German Design Award a který by se měl v nejbližší době rozšířit o další etapu s lávkou k Vrbenským rybníkům. Nedaleko odsud vzniklo komunitní centrum Máj, nominované na prestižní Mies van der Rohe Award, a začíná se připravovat záměr vodního světa s menší sportovní halou. Město se u veřejných zakázek na výběr projektanta řídí vládním dokumentem Politika architektury a stavební kultury a doporučením České komory architektů, který soutěž považuje za nejlepší a nejtransparentnější způsob zadání veřejné zakázky na projekční práce.

Veřejná výstava soutěžních návrhů hodnocených ve druhé fázi soutěže bude veřejnosti přístupna v Domě umění, Galerie současného umění a architektury od 25.5.2021 do 2.6.2021. Zahajovací vernisáž se v Domě umění uskuteční dne 25.5.2021 od 15 hodin.