Strhl se řečnický boj, ve kterém se mimo jiné srovnávalo kolik odpadu se sváží kvůli miminkům (děti do jednoho roku už od poplatku jsou osvobozeny) a kolik je to kvůli seniorům…

S návrhem na změnu vyhlášky vystoupil lídr opoziční ODS Martin Kuba, zdůvodnil to tím, že seniorům při odchodu do důchodu významně poklesnou příjmy a městu se zvyšují příjmy z daní, takže by tento vstřícný krok ke svým občanům mohlo udělat.

Náměstek primátora Petr Holický (ANO) ocenil podnět opozice a dodal, že příslušná vyhláška se má projednávat pro rok 2020 na listopadovém zasedání. Po delší debatě se nakonec zastupitelé shodli na tom, že rada města připraví novelizaci vyhlášky i s odpuštěním poplatku seniorům.

Velká změna čeká v jihočeské metropoli vyhlášku o odpadech. Od poplatku za svoz a likvidaci – nyní 680 korun na osobu za rok, budou osvobození od ledna 2020 senioři.

Podle primátora Jiřího Svobody (ANO) je zatím otázkou, jakou město určí věkovou hranici.

S návrhem na změnu u občanů nad 65 let vystoupil lídr opoziční ODS Martin Kuba. Poukázal na zlom, který nastává při odchodu do důchodu v příjmech. „Z tohoto důvodu považujeme za správné, aby město lidem, kteří v Budějovicích často strávili celý nebo většinu produktivního života, zajistilo svoz komunálního odpadu zdarma,“ uvedl Martin Kuba a vyzval další strany, které měly podobný krok ve volebním programu, aby návrh podpořily.

MUŽI A ŽENY

V následné debatě změnu nikdo neodmítl, ale například náměstek primátora Ivo Moravec (HOPB) konstatoval, že by se mělo zvážit, jakou určit věkovou hranici, protože například muži a ženy odcházejí do důchodu v různém věku. Ivo Moravec také doporučil neprojednávat podobné opatření rovnou v zastupitelstvu, ale nejprve v rámci politických klubů nebo rady města.

Petr Braný z opozičního komunistického klubu ocenil, že když je ODS v opozici, navrhuje i podobná sociální opatření. Ale k hledání podpory pro změnu vyhlášky upozornil, že i když má KSČM k sociální oblasti blíže, nikdo s ní předem o podobném návrhu nejednal…

Náměstek primátora Tomáš Bouzek (TOP 09) pak rovnou naznačil, že ODS jde jen o politické body, aby si mohla připsat zásluhy před veřejností. „Řekněme si, že ODS pouze předběhla projednávání o jedno zastupitelstvo, protože by to nebyl její návrh,“ uvedl Tomáš Bouzek a dodal, že vyhláška bude připravena standardně jako každý rok na listopad a podnět se tam dal zanést.

OSM MĚSÍCŮ

Politickou motivaci ale Martin Kuba odmítl. „Řešte vaše preference. Řešte něco, ať vás voliči poslouchají,“ opáčil Tomáši Bouzkovi. A Martin Kuba také zmínil, že návrh přednesl už před osmi měsíci, ale nic se nedělo. "My bychom si netroufali do nějaké velké složité novelizace, tady přece přidáváme tři věty. Je to politická vůle, kterou teď vyjádříte," obrátil se také na zastupitele při odůvodňování návrhu Martin Kuba.

Nakonec jasná většina zastupitelů odhlasovala koaliční protinávrh Petra Holického, že listopadová novela vyhlášky zahrne i osvobození seniorů od poplatku.

Náměstek primátora Petr Holický (ANO) by zároveň měl zapracovat finanční dopad tohoto opatření do návrhu rozpočtu města na rok 2020. Prvotním odhadem by to mělo být asi 13 milionů korun.

Podle návrhové zprávy ODS je na území města České Budějovice hlášeno 19 152 obyvatel s věkem nad 65 let. Jedná se o 11 295 žen 7857 mužů. Průměrný starobní důchod v okrese České Budějovice v roce 2018 je uváděn u mužů 12 748 korun a u žen 11 532 korun.