V červnu 1924 končil první školní rok pobočky českého reformně reálného gymnázia v České ul. 64. Od roku 1927 to již nebyla pobočka, nýbrž samostatné české RRG. Sousloví „reformně reálné gymnázium“ představovalo v hovorové mluvě časovou ztrátu, běžně se zkracovalo na erergé. Podle Jaroslava Lindauera se studenti erergé schovávali, když se psala písemka, v zadní místnosti, zvané formanka, v hostinci U České chalupy. Marně. Sám Jaroslav Lindauer ale chodil do Metropolu.

Ve školním roce 1925/1926, kdy škola končila jako close Budějovice před 100 lety perem Jana Schinka. info Zdroj: Deník/ Redakce zoom_in Budějovice před 100 lety perem Jana Schinka. pobočka, navštěvovalo ústav 227 žáků, z toho 4 dívky. Podle náboženství to bylo 170 katolíků, jiného náboženství včetně bez vyznání 57, z čehož 9 izraelitů. RRG podporovalo rozvoj techniky i v rámci města. V roce 1924 byla do budovy rrg v České přestěhována radiostanice Technické hospodářské jednoty. Rádioprodukce pro veřejnost se konaly vždy ve středu a v pátek od 19 hodin. Pro studenty v sobotu v 19 hodin a v neděli od 11. hodiny.

Původně škola v České 64 byla postavena v letech 1902/1903 pro německou reálku. Posluchárny a kabinety byly dobře vybaveny. Měla také domácí hvězdárnu, jen se leccos ztratilo za války. Až v roce 1984 při rekonstrukci budovy se inventář jako pulty, katedry, stoly, digestoře, skříňky apod. vyřadil na školní dvůr. Lidi si to brali na chalupy. Také uhláky. Jeden den jsem napočítal 56 uhláků. Tahal je dříve školník Wölfl k malému výtahu v přízemí a po poschodích roznášel a zatápěl.

Podle zákona č.31/1953 Sb., o školské soustavě, hovorově to byl nový školský zákon, byla v rrg Česká 64 zřízena jedenáctiletá střední škola (JSŠ) a současně zrušena všechna gymnázia. Zákon podepsali vlastní rukou Zápotocký, dr. John, Široký, Ďuriš, dr. Havelka, Nepomucký, Plojhar, Sýkora a Štoll. První školní rok v JSŠ byl zahájen 1. září 1953. Zajímavostí bylo, že na JSŠ ještě učil chemii Ing. František Uttl, který zde nastoupil už v roce 1924. Do výslužby šel v roce 1958. S novým školským zákonem se v praxi vyskytly problémy (učebnice, škrtalo se v nich atd.). V technických předmětech se moc neškrtalo. Neslo se, že problémy vytváří prof. Zdeněk Nejedlý (1878 – 1962), tedy i u nás na JSŠ v České 64.

Autor: Jan Schinko