V sobotu 15. března 1924 se v restauraci U Černého koníčka v Žižkově třídě v Českých Budějovicích konala ustavující schůze Klubu československých filatelistů. Zúčastnilo se 19 sběratelů. Schůzi předsedal vrchní revident pan Jan Provazník, který objasnil, jaké důvody vedly k ustanovení klubu v rámci republiky. Přečetl stanovy klubu, načež byly tyto jednohlasně přijaty a usneseno zřízení klubu.Budějovice před 100 lety perem Jana Schinka.Budějovice před 100 lety perem Jana Schinka.Zdroj: Deník/ Redakce

V následujících volbách byli zvoleni jednohlasně: předsedou pan vrchní revident Provazník, místopředsedou pan inspektor Čapek, jednatelem správce pan Fleischer, pokladníkem pan profesor Šebestík, správcem výměny pan Gothard, archivářem pan asistent Weinlich, členové výboru pánové JUDr. Kořínek a ředitel Masopust, dále tajemníkem pan Fleischmann a revizoři účtů pánové Herda a Zrno.

Hotel Grand, který byl spojen a propojen se starším hotelem Internacional.
Budějovice před sto lety, díl 2. Hotely byly "navštívenky republiky"

Členský příspěvek byl stanoven na 10 Kč ročně, zápisné 3 Kč. Schůzky klubu včetně výměny známek se konají každou sobotu od 8. hodiny večerní v restauraci U Černého koníčka. Předseda klubu vrchní revident Jan Provazník v domě s rodinou bydlel. Později se stal ředitelem účtárny panství schwarzenberské (sousední dům), která se sem přestěhovala z Třeboně v roce 1912. Tím měl klub dobře zajištěnou činnost.

V paměti ještě je, že v novější době byl založen Svaz československých filatelistů, který měl v Českých Budějovicích krajský výbor a sekretariát v Krajinské 35 U Zlatého beránka. V podchodu u nádraží zařídil po roce 1990 prodej známek pan Pechoč ml. Do filatelie také patřily aršíky, kolky, pamětní otisky razítek (vánoční z pošty Boží Dar), dopisní nálepky apod.

Když se z Černé věže ozývalo "Pochválen buď..."
Budějovice před sto lety, díl 1. Ponocní na Černé věži měli píchačky

První československá známka byla vydána 18. prosince 1918. Naše známky navrhovali přední výtvarníci. Pořád platí, že máme známky, které patří k nejlepším na světě, i když dnes se posílají hlavně SMS. Poštovní známky byly okénkem do světa. Kdo nechtěl nebo nemohl do galerií v Paříži nebo Florencii, pražské galerie nevyjímaje, měl obrazy slavných na známkách. Některé známky z let 1840 až 1850 jsou tak cenné, tedy pro někoho, že jsou hlídané ozbrojenou stráží.

Autor: Jan Schinko