Loutkoherec Jindřich Kopecký (1846 – 1927), syn loutkáře Václava Kopeckého (1801 – 1872) a vnuk slavného loutkáře Matěje Kopeckého (1775 – 1847) hrál naposled 24. ledna 1922 v Českých Budějovicích v zájezdním hostinci U Zelené ratolesti jako host Aloise Dubského. Jindřichovi Kopeckému bylo tehdy 76 let, manželka Marie mu rok předtím zemřela, prodal divadlo a bydlel ve dvorním domku zájezdního hostince U Bílé růže na Mariánském náměstí. Možná to ani nebyl domek, protože některé listy uváděly altán.

Jihočeské listy napsaly 26. dubna 1924: „Loutkoherec Jindřich Kopecký odejde v těchto dnech k trvalému pobytu do městského chudobince, ježto je 79 let stár a práce již neschopen.Budějovice před 100 lety perem Jana Schinka.Budějovice před 100 lety perem Jana Schinka.Zdroj: Deník/ Redakce Z té příčiny vyprodává různé náčiní řemeslnické, jež mu zbylo z provozování střelnice a kolotoče, zejména jest to náčiní zámečnické a různé nářadí domácí. Věci ty lze shlédnouti v dosavadním bytě pana Kopeckého U Bílé růže na Pražské silnici. Trpěl nouzí, maje jen 100 Kč měsíčně podpory.“

Hostinec U Kapra v Široké ulici, kde v patře měla jeden čas sídlo knihovna a čítárna Národní jednotky pošumavské.
Budějovice před sto lety, díl 7. Do kursu národní jednoty se hlásili analfabeti

Oblíbené jeho loutky byly Kašpárek a Šimlíček, také mechanické loutky. Na jeho pobyt v chudobinci v dnešní ulici Boženy Němcové se pořádaly sbírky. Stolní společnosti a kroužky z hostinců a restaurací jako filkaři, šnopslaři, veselí mládenci, habakuk, J.D.T. ( v reálu to bylo Jen do toho) atd. přispívali z výher nebo z výtěžků pořádání humoristických večerů. Známým výběrčím peněz byl kibic Vilda Rámus, který obcházel hostince, vybíral a vždy spolehlivě odevzdal obnos v redakci Jihočeských listů, odkud se dostaly k Jindřichovi Kopeckému v chudobinci. Přispívali i obchodníci a spolky.

V městském chudobinci zemřel v roce 1927. Ve městě dříve před ním hrál loutkové divadlo také jeho otec Václav a Arnoštka Kopecká. Rod loutkoherců Kopeckých je členitý, hrál hlavně na jihu Čech. V Háječku byla postavena Kopeckého chata s loutkovým divadlem, ale to již vedl Vilém Hnilička (1896 – 1957), který Jindřicha Kopeckého ještě zastihl.

Autor: Jan Schinko