Radnice na jaře a v prvních letních měsících roku 1924 pokračovala v „boji proti hmyzu". List Jihočech z 31. března 1924 upozornil na ustanovení § 1 stále platného zákona z 30. dubna 1870 z. z., který nařizuje, aby "každý držitel pozemku očistil své ovocné a ozdobné stromy, keře, ploty, zahradní zdi a zdi domu v zahradách, na polích a lukách, aby tam ani zapředených housenek, ani vajíček hmyzu, ani kuklí nezůstalo. Nasbíraná hnízda pak spáliti, nebo jinak zničiti. Případné opomenutí bude trestáno". Stráž dostala rozkaz, aby bděla a závady hlásila. close Budějovice před 100 lety perem Jana Schinka. info Zdroj: Deník/ Redakce zoom_in Budějovice před 100 lety perem Jana Schinka.

Největší problém dělali chrousti, o nichž bylo známo, že jejich vývoj od vajíčka k broukovi trvá čtyři roky. Zrovna rok 1924 byl přestupný, z čehož radnice předpokládala, že bude kalamita. Vyhlásila odměny za sběr chroustů a to za 1 litr odvedených chroustů 40 hal. a za 1 litr dodaných ponrav 80 hal. Odměna za každou dodávku ihned zcela z pokladny obecní a polovice nahrazena z prostředků zemských. Sebrané chrousty a ponravy odvésti jest k městskému zahradnictví. Výsledky akce „chroust“ místní listy neuvedly. Jen se objevily návody dávat chrousty drůbeži nebo prasatům.

I ostatního hmyzu bylo v roce 1924 nadprůměrně. Neprodleně se nabízely hubící prostředky: „Mucholapka PRIMUS jest nejlepší. Žádejte vzorky a nabídku u továrního zástupce p. Wedelese, Na Mlýnské stoce č. 4.“ Na chrousty však mucholapka neplatí. Je to velký brouk. Lze odhadnout, že když v přestupném roce 1924 bylo nadměrné množství chroustů a vývoj trvá čtyři roky, že další generace nastoupila v roce 1928, 1932 atd. Ve městě se vyskytovaly ve velkém množství v přestupném roce 1952 a 1956. Vhodnou agrotechnikou pak chrousti ustupovali.

Dospělý chroust (Melolontha melolontha) žije nejvýše dva měsíce a živí se listy stromů. Několik chroustů dokáže ožrat celý mladý strom. Ráno se dají ze stromu setřást. Větší škody napáchají larvy v zemi tím, že okusují kořínky. Chroust se vylíhne a vyletí koncem dubna. Létat umí, nafoukne si vzdušnice, aby roztáhl krovky a křídla a letí jako mini helikoptéra.

Autor: Jan Schinko