„Jedná se o zklidnění Kanovnické ulice a úpravu venkovních prostranství v okolí vlakového nádraží,“ přiblížil náměstek primátora František Konečný. V Kanovnické ulici chce radnice změnit dopravní podmínky tak, aby se stala pěší zónou a propojila Lannovu třídu a náměstí Přemysla Otakara II. Pěší zóna bude dovedena až ke katedrále.

Prostor u nádraží by se měl proměnit mimo jiné v souvislosti s nedávným otevřením výjezdu ze Žižkovy ulice do Nádražní a levým odbočením.

Historické souvislosti a vývoj těchto míst připomene na plánovaném setkání Daniel Kovář, ředitel Státního okresního archivu České Budějovice. Následně se uskuteční krátká diskuse. „Věřím, že chystané záměry lidi zaujmou, stejně jako krásná a poetická kulisa radničního nádvoří. Přijít mohou v pondělí 19. června v 20.30 hodin. Pokud nám nebude přát počasí, přejdeme pod střechu, konkrétně do zasedací místnosti zastupitelstva města,“ dodává František Konečný.