Jako poslední byla z velkých rekonstrukcí zahájena v polovině července oprava komunikace na Lidické třídě. Jde o společnou investici kraje a města. Podle Hany Brožkové z oddělení informací krajského úřadu se práce drží harmonogramu. Nyní se pracuje v úseku od konce Budějovic po náměstí Bratří Čapků. Řidičů se ale podle náměstka primátora Ivo Moravce na Lidické třídě aktuálně dotýká pouze částečné omezení provozu.

Citelnější komplikace přináší jiná společná akce města a kraje – rekonstrukce Mánesovy ulice. Pro řadu motoristů znamená velké objížďky kvůli momentálně zcela uzavřenému úseku mezi Dukelskou a Čechovou ulicí.

Dvojí tvář má nyní pro řidiče připravenou budějovická Mánesova ulice, kde je v plném proudu velká rekonstrukce. Na jednu stranu trvá úplná uzavírka v úseku Dukelská – Čechova, která posílá tranzitní dopravu na objízdné trasy přes Dlouhou louku. Na druhou stranu už je hotova část mezi Čechovou a Novohradskou. Akce je společnou investicí kraje a města za více než 50 milionů korun.

Podle náměstka primátora Petra Holického se aktuálně projednává, ve kterých srpnových víkendech se uskuteční frézování a následná pokládka nových asfaltových vrstev na křižovatce Mánesovy a Novohradské ulice. „Případně to bude jeden srpnový víkend plus pondělí, podle výsledku jednání,“ říká Petr Holický.

V Novohradské se také pracuje v úseku u Průmyslové ulice. Nad rámec původního projektu se musí třeba opravit podloží a dokončení akce se předpokládá až letos v říjnu.

V lokalitě se totiž opravuje nejen Mánesova ulice, ale i některé navazující komunikace. Petr Holický zmínil, že vedle vozovky se rekonstruují vodohospodářské sítě, chodníky nebo veřejné osvětlení. Důležitá tranzitní komunikace by měla být opět průjezdná nejpozději v říjnu, ale dokončovací práce mohou trvat i v následujících měsících.

K novinkám budou patřit v Mánesově ulici mimo jiné upravené a bezpečnější přechody v křížení s Dukelskou ulicí a Vrchlického nábřežím.

Téměř 26 milionů mají kraj a město zaplatit za další probíhající akci – opravy v Lidické třídě. Akce je podle Hany Brožkové z oddělení informací krajského úřad rozdělena na dvě etapy. První zahrnuje úsek od konce města po náměstí Bratří Čapků a druhá úsek od náměstí po vlečku v ulici Papírenská. „Na první etapě momentálně probíhají práce na přídlažbě části vozovky a současně na rekonstrukci zastávek MHD Poliklinika Jih v obou směrech,“ popsala aktuální stavební dění Hana Brožková.

Omezení provozu je nyní částečné. Úplná uzavírka se v rámci první etapy plánuje kvůli frézování vozovky a pokládce nových asfaltových vrstev o třech zářijových víkendech. V případě nutnosti i v několika navazujících pracovních dnech. Celá akce by měla skončit druhou etapou až v polovině prosince.

V jihočeské metropoli nyní patří k významným uzavírkám třeba rekonstrukce Nerudovy ulice. V září například Ředitelství silnic a dálnic ČR chystá velké opravy ulice Na Dlouhé louce v úseku u Dlouhého mostu.