„Zprávy jsou neradostné," řekl primátor Juraj Thoma a vysvětlil, že se sice podařilo uhájit asi 800 milionů korun, které byly v rámci Ředitelství silnic a dálnic připraveny na výkupy pozemků, ale přesto výkupy nepokračují. Thoma v této souvislosti připomněl, že například jedině díky tomu, že město vstoupilo do přípravy propojení okruhů mezi Jírovcovou a Okružní ulicí, tak vůbec tato stavba stojí.

Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) už sice upozornilo na katastru nemovitostí, že začíná výkup pozemků pro dálnici. Podle náměstkyně primátora Ivany Popelové je to ale zatím věcí iniciativy majitelů nemovitostí. „Zatím se přihlásilo šest majitelů," naznačila Ivana Popelová, jaké je tempo výkupu.

A objevují se obavy, že by mohlo být hůř. Ministerstvo financí dalo najevo, že pokud by muselo dojít pro příští rok ke škrtům v návrhu rozpočtu, odnese to i dopravní infrastruktura. „V této situaci dojde samozřejmě i na investice do infrastruktury," varoval ministr financí Miroslav Kalousek.

Primátor Juraj Thoma si navíc myslí, že je nešťastné svazovat dostavbu dálnice D3 se stavbou nových bloků v Temelíně. „Třetí a čtvrtý blok v Temelíně nemusí být," zmínil Thoma s tím, že by to pak dálnici mohlo také ohrozit.

Město chce proto svolat v nejbližší době jednání o dálnici se všemi zainteresovanými institucemi. Jejich zástupci budou pozváni do Českých Budějovic. „Nabídli jsme několik termínů," uvedl primátor Thoma a dodal, že vybrán bude termín, který bude osloveným obecně nejvíc vyhovovat.

Podle Josefa Pešla, ředitele jihočeské pobočky ŘSD, ale přípravy dálnice pokračují. Pro trasu od Úsilného dál na jih se hledají firmy, které budou připravovat projekty. Jejich součástí budou i podklady pro výkupy pozemků, a tak budou výkupy zahájeny ihned po zpracování tak zvaných záborových elaborátů. Podle Romana Kluzáka z tiskového oddělení ministerstva dopravy by se ale žádné škrty neměly dotknout peněz, které byly pro letošní rok připravené na zahájení prací na dálnici D3 v úseku Borek – Úsilné. „Finanční prostředky jsou k dispozici. Stavba bude zahájena okamžitě po dokončení výběrového řízení na zhotovitele," uvedl Roman Kluzák.