Pro město bude pracovat jako externista architekt Jan Němec. „Minimální rozsah daný ve smlouvě je dva dny jednou za čtrnáct dnů," uvedla Ivana Popelová a dodala, že přítomnost architekta bude odpovídat situaci. „Někdy tu bude muset být celý týden, jindy méně," dodala Ivana Popelová. Městský architekt bude mít poradní hlas hlavně 
v otázkách příštího směrování města. Jan Němec pro Deník uvedl, že je celý život projektujícím architektem. Chtěl by například definovat hranice expanze města.