Přestože náměstek primátora Petr Podhola odhaduje, že se dostane na všechny tříleté a starší děti s bydlištěm v krajském městě, některé maminky mají obavy. „Přemýšlíme, kam si vůbec přihlášku podat. Kvůli práci by bylo lepší získat místo ve školce blízko centra, tam ale bývá už spoustu let plno,“ ví Lucie Fialová.

Stejně jako další rodiče může od 3. do 28. dubna na webovém portálu http://zapismscb.c-budejovice.cz získat žádost. Tu pak 2. nebo 3. května spolu s dalšími náležitostmi uplatní u samotného zápisu. „Pořadí u něj nerozhoduje. Může se stát, že i žádost přijatá poslední den zápisu bude úspěšná,“ naznačuje Petr Podhola.

V 25 mateřinkách města bude 836 volných míst. Jen letos chce radnice rozšířit dosavadní kapacitu o více než stovku míst. Jak již dříve zmínil náměstek primátora Petr Podhola, míst ve školkách má být dostatek, aby už tříleté budějovické děti měly jistotu přijetí. „Místa rozšiřujeme s ambicí umisťovat i dvouleté děti, pro které však platí jiná pravidla ohledně počtu v jedné třídě,“ doplnil.

Skutečná čísla ukáže až právě startující zápis. Nyní mají rodiče od 3. až do 28. dubna čas na vyzvednutí žádosti. Potřebují k tomu číslo pojištěnce z kartičky zdravotní pojišťovny dítěte. Nejsnáz formulář získají na webu města či školek, také lze žádat o pomoc na radnici, a to ve 3. patře, č. dveří 330, v pondělí a ve středu od 9 do 15, v pátek od 9 do 11 h. K vyplněné žádosti musí rodiče připojit potvrzení dětského lékaře a vše pak odevzdají ve vybrané školce. Pokud chtějí zkusit štěstí ve více mateřinkách, stačí si žádost a lékařské potvrzení zkopírovat a podat i v dalších zařízeních.

O přijetí dětí budou ředitelky rozhodovat od 9. května. Kritéria zohledňují především věk dítěte a jeho trvalé bydliště. Bodové hodnocení upřednostní starší dítě před dítětem mladším. Při stejném počtu bodů se přihlíží k pomocným kritériím, jako je sourozenec na zapisované škole ve školním roce 2017/18.