Výběrové řízení bude podle náměstkyně primátora Ivany Popelové vypsané tento nebo příští týden. Kritéria už schválili radní. „Vyhodnocení výběrového řízení určitě nebude jednoduché, takže předběžně očekáváme působnost hlavního architekta od Nového roku," říká Ivana Popelová. Dodává, že jeho úkolem bude například zastupovat město ve stavebním 
a územním řízení u důležitých staveb. Zatím tyto úkoly plnili náměstci primátora nebo vedoucí některých odborů magistrátu.

Problematiku rozvoje města z hlediska architektury sledují nejen odborníci, ale 
i ostatní obyvatelé města. „Nelíbí se mi stavby, kde starší domy ustupují nové bytové zástavbě, jako třeba na Palackého náměstí či na místě bývalé sodovkárny u Dlouhé louky," říká Petr Štěpánek 
z Českých Budějovic. „Městský architekt by to podle mne mohl zlepšit. Jeho chystaný výběr je pro mne vítanou zprávou," dodal Štěpánek. 

Podle architekta Martina Malce by měla radnice hledat uznávaného odborníka, nezávislého, který nebude podléhat politickým tlakům nebo zájmům různých skupin či jednotlivců.

Chyby stavbařů se těžko napravují

„V architektuře a zejména v urbanismu se pochybení velmi obtížně napravují," říká českobudějovický architekt Martin Malec. Prakticky je to podle něj většinou nemožné. Snahu radnice najít hlavního městského architekta proto vítá. Upozorňuje ale, že musí jít 
o nezávislou, respektovanou osobnost, která bude rovnocenně a nezaujatě hodnotit to, co se ve městě chystají postavit investoři nebo i město.

Pokud by se podařilo podle Martina Malce takovou osobnost najít, pak by se možná dalo včas předejít některým povolením, kdy byla například výškově překračována zástavba v ochranném pásmu městské památkové rezervace nebo byla provedena problematická dopravní napojení.

Městského architekta České Budějovice potřebují i podle Filipa Dubského. Člověk 
v této pozici by měl být podle architekta Filipa Dubského 
v mnoha věcech klíčovou osobou. Například při výběrových řízeních, soutěžích a podobně. Měl by pomáhat jako odborník i radě města. Svými znalostmi by navíc mohl spolupůsobit při zadávání důležitých dokumentů k rozvoji města.

„Strategický plán rozvoje města nebo regulační plány se soutěží hlavně podle ceny. Mělo by tam být alespoň 50% reference nebo jiné přidané hodnoty k posouzení uchazečů o zakázku a kdyby soutěž pomáhal vypisovat městský architekt, mohl by 
s tím pomoci," zdůrazňuje Filip Dubský.

O tom, jaká je dnes situace ohledně architektonického rozvoje v Českých Budějovicích, vypovídá to, že vedle radnice vznikla řada spontánních dobrovolných občanských iniciativ, které o podobě města, často kriticky, veřejně diskutují na besedách nebo internetových fórech.