O úpravě směrnice pro hlášení z varovných hlásičů rozhodli v pondělí 6. dubna českobudějovičtí radní.

Varovný a informační systém obce (VISO) má v současné době 543 kusů bezdrátových obousměrných hlásičů. „Na radě města jsme schválili směrnici pro VISO, která nahradila tu původní z roku 2012. Zpracovalo ji oddělení krizového řízení odboru kanceláře primátora, do jehož kompetence nově spadá,“ uvedl primátora Jiří Svoboda. Směrnice řeší například odpovědnost za provoz, způsob využití, oprávněné osoby k nařízení vysílání a podobně.

Občané Budějovic slyšeli hlášení VISO naposledy v souvislosti s mimořádným opatřením ministerstva zdravotnictví, kterým se nařizuje omezení pohybu na veřejně dostupných místech na dobu nezbytně nutnou. „Někteří občané hlášení dobře nerozuměli, proto jsme přijali technická opatření, což se z následných reakcí ukázalo jako vhodné a dostačující a srozumitelnost hlášení se zlepšila," dodal primátor.

Rada města mimo jiné na pondělním jednání vzala také na vědomí vzdání se funkce ředitelky příspěvkové organizace Jeslová a azylová zařízení Českých Budějovic. „Paní ředitelka na této pozici pracovala od roku 2001 a nyní odchází do starobního důchodu. Proto budeme na funkci ředitele vypisovat výběrové řízení. Přesný termín ale vzhledem k nastalé situaci není určen a bude vyhlášen až po ukončení všech omezení,“ uvedl náměstek primátora Viktor Vojtko.

Jednalo se také o platbách za předzahrádky. Rada města na svém jednání 6. dubna 2020 schválila odložení splatnosti platby za uzavření předzahrádek. "Nouzový stav uzavřel provoz všech restaurací, který se samozřejmě týká i jejich předzahrádek. Proto jsme schválili odložení splatnosti platby za ně do 30.9.2020. Platba tedy bude splatná až k 1.10.2020 za celé období zvláštního užívání a bez možnosti využití splátkového kalendáře," uvedl náměstek primátora Ivo Moravec s tím, že žádosti o umístění předzahrádek většina provozovatelů již podala, ale vzhledem k nastalé situaci nestihla zábor umístit. Termíny zvláštního užívání uvedené ve zmíněných žádostech budou upraveny podle skutečnosti, tedy až nouzový stav pomine a restaurační zařízení budou opět v provozu,“ dodal náměstek primátora.