V názorové mapě může veřejnost od 1. do 22. září 2020 vyjádřit své vnímání dopravního uspořádání a jako chodec, cyklista či řidič upozorňovat na různá místa v centru města, která by se dala změnit či jakkoliv vylepšit. „Takto získané podněty budou po vyhodnocení došlých názorů následně předány zpracovateli Problémové analýzy a variantního návrhu dopravního řešení v historickém jádru města. Chceme mít na stole dvě studie. Jedna navrhne dopravní řešení a druhá využívání ulic, protože každá z nich má svoji funkci a z toho vyplývající dopravní vytíženost," říká náměstek primátora Viktor Lavička.

"Řešení pro náměstí a jeho okolí musí být komplexní a jednotlivé kroky na sebe samozřejmě musejí logisticky navazovat. Podle mého názoru máme nejkrásnější náměstí v republice a dobře víme, že provozní situace tam není ideální. Existuje mnoho názorů na jeho další využití. Některým lidem se nelíbí auta, další se jich zastávají, většina z nás si dovede představit více zeleně a celkové zklidnění prostoru. Očekávám, že letos na podzim budeme mít potřebné výstupy včetně reakcí obyvatel z názorové mapy, které budeme po jejich shromáždění a zapracování do projektu dopravního řešení uvádět v roce 2021 v život,“ dodává Viktor Lavička.

Už ve čtvrtek bude muset veřejnost počítat s omezením provozu v ulicích Krajinská, Na Mlýnské stoce, Hradební a Plachého pro zajištění bezpečnosti účastníků kulturní akce PLACHANDA OPEN 2020. „Sousedská slavnost začne ve čtvrtek 3. září od 14 hodin. Souběžně tady probíhá festival pouličního umění. Obě tyto populární akce město finančně podporuje. Pořadatelům a návštěvníkům přeji, aby se počasí umoudřilo, bylo teplo a bez deště,“ říká primátor Jiří Svoboda.

V pátek se pak koná na náměstí Přemysla Otakara II. sraz veteránů, který by měl omezit provoz od 11 do 21 hodin. Uzavřena bude jižní, severní a východní část náměstí, západní část u radnice bude ponechána volná a bude umožněn příjezd z ulice Biskupská - Radniční - Česká - Piaristická. Dále bude uzavřena ulice Karla IV. v úseku od náměstí po ulici Kněžská.

Zastávky MHD Piaristická a náměstí Přemysla Otakara II. budou zrušeny bez náhrady, objízdná trasa pro MHD povede ulicemi Karla IV.- Kněžská – Jirsíkova - Karla IV.