Na okraji Budějovic v Českém Vrbném začne v pondělí 8. listopadu úplná uzavírka Husovy třídy. Bude se týkat úseku mezi křižovatkami s Krčínovou ulicí a odbočkou na kruhovou křižovatku u Globusu. Objížďka bude vedena po místních komunikacích. Dá se ale předpokládat, že bude znamenat zdržení, stejně tak i zvýšení provozu na souběžné výpadovce na Písek na silnici I/20.

Oprava má trvat do 28. listopadu. Předmětem plnění veřejné zakázky je oprava povrchu vozovky stávající komunikace v části Husovy třídy, konkrétně v úseku od křižovatky s odbočkou ke Globusu v Českém Vrbném do křižovatky s ulicí Krčínovou. „Opravovat se bude úsek dlouhý 500 metrů v šířce dvou jízdních pruhů, což je šest metrů včetně vodících proužků a zpevněné krajnice,“ uvedl náměstek primátora Ivo Moravec s tím, že navržené stavební úpravy spočívají v odstranění stávajícího povrchu odfrézováním. Také se chystá vybourání poškozených obrub a osazení nových, vyrovnání a zhutnění podkladních vrstev komunikace, položení asfaltové vrstvy na vozovku včetně napojení sjezdů a čištění nánosů ve stávajícím příkopu. Práce si vyžádají úplnou uzavírku od 8. do 28. listopadu a bude je provádět společnost EUROVIA CS, a.s.

close Objížďka při uzavírce Husovy třídy v Českých Budějovicích v listopadu 2021. info Zdroj: Deník/Edwin Otta zoom_in Objížďka při uzavírce Husovy třídy v Českých Budějovicích v listopadu 2021.

Omezení na Okružní mají brzy skončit

Z velkých dopravních omezení už by ale v nejbližších dnech měly skončit práce na okružní křižovatce v Okružní ulici, kde se pro Ředitelství silnic a dálnic ČR přidává bypass ve směru od Rudolfovské k výpadovce na Lišov. Cílem je podle ŘSD zkapacitnění křižovatky a rychlejší odbavení velkého počtu vozidel, protože se zde často v dopravní špičce tvoří kolony.

Pokračovat bude ale uzavírka Plavské ulice a ulice L. M. Pařízka v Budějovicích, která potrvá nejméně do poloviny prosince. Podle povětrnostních podmínek možná až do jara, ale v tom případě by byly zmíněné komunikace koncem roku zprovozněny alespoň provizorně. Rekonstrukce Plavské a L. M. Pařízka je společnou akcí Jihočeského kraje a Českých Budějovic. Aktuálně je uzavřen kvůli rekonstrukci také most v ulici Karla IV. na okraji Senovážného náměstí. Práce financované městem tady mají skončit nejpozději ve 2. polovině listopadu.

V jihočeské metropoli je také kvůli stavbě D3 pro Ředitelství silnic a dálnic ČR uzavřena Dobrovodská ulice v úseku u budoucího tunelu Pohůrka. Toto omezení má trvat do srpna 2022. Objížďka je vedena po Ledenické ulici. Zároveň je uzavřena Vidovská ulice na okraji Budějovic kvůli stavbě D3. Jen vozidla do 3,5 tuny smějí na provizorní objížďku staveniště Jižní tangenty (investice Jihočeského kraje) mezi Českými Budějovicemi a Včelnou. Pro těžší vozidla je hlavní objízdná trasa vedena přes I/3.

V okrese se také nedá projet přes Trocnov, kde se pro Jihočeský kraj staví nový most a kolem Strážkovic se při zkušebním provozu obchvatu projíždí v krátkém úseku směrem od Nové Vsi na semafory po provizorní komunikaci. Omezen provoz je také na mimoúrovňové křižovatce mezi Českým Vrbným, Bavorovicemi a Dasným kvůli rekonstrukci mostu na křižovatce, práce se provádějí pro ŘSD.