Při modernizaci původní technologie odvodnění kalu dojde k výměně a doplnění strojního zařízení ČOV. Souviset s tím budou i stavební úpravy. "Součástí díla za 23,7 milionů korun je také obnova čerpací techniky, části elektroinstalace a automatického systému řízení technologických procesů," vypočetl náměstek primátora Petr Holický a dodal, že současně bude dokončena rekonstrukce areálových tras komunikačních kabelů.

"Postupně se budou vyměňovat všechna původní čerpadla kalu na odvodnění s možností vzájemného přepojení na kterýkoliv výtlak," uvedl dále k investici náměstek primátora Petr Holický.

Pro čištění odpadních vod z městské aglomerace Českých Budějovic slouží stávající mechanicko-biologická čistírna odpadních vod od roku 1969. V technologii využívá aktivací a mezofilní anaerobní stabilizaci kalu. Dá se říci, že vedle mechanického čištění je to mimo jiné i silné provzdušňování vod za využití různých bakterií.

K rozšíření a modernizaci zařízení došlo v letech 1989 - 1995, intenzifikaci v období let 1999 - 2001 a celková obnova areálu ČOV po povodni se realizovala v letech 2002 - 2003. "Modernizace jednotlivých provozních celků je průběžná. V roce 2014 byla zahájena obnova aeračního systému aktivačních linek spolu s rekonstrukcí původního automatického řídícího systému a datových linek. Postupná výměna zastaralého strojního vybavení, které limituje celý provoz ČOV, má přinést zvýšení kapacity strojního odvodnění kalu, zvýšení sušiny kalu s pozitivním dopadem na ekonomickou náročnost provozu. To podle Petra Holického povede ke snížení množství odvodněného kalu a tím nákladů na odvoz a likvidaci, což je také hlavním smyslem této investiční akce, která skončí v červenci roku 2020.

Vlastníkem ČOV i navazující kanalizační sítě je statutární město České Budějovice, provozovatelem je společnost ČEVAK a.s.