Perných osm měsíců teď čeká v Českých Budějovicích a na jihu Čech všechny, kteří pracují na kandidatuře jihočeské metropole na titul Evropské hlavní město kultury 2028. Už v červnu příštího roku se totiž mezi Českými Budějovicemi a Broumovem rozhodne, které české město bude republiku pro Evropskou unii reprezentovat jako příklad kulturního života.

V roce 2028 budou poprvé takto vyzdvižena města tři. Podle Lukáše Černého, člena týmu, který připravuje českobudějovickou kandidaturu, to budou vedle českého a francouzského sídla ještě jedno město ze zemí kandidujících na členství v Evropské unii.

Širší teď bude i příprava vylepšené přihlášky, kvůli které se tento týden sešlo v Českých Budějovicích několik desítek zástupců kulturních nebo i vědeckých a jiných organizací i z jižních Čech. Na úvod setkání video připomnělo například i okamžiky vyhlášení Českých Budějovic za republikového finalistu.

Zabojují v celém kraji

Zatímco první kolo souboje o prestižní titul bylo jen záležitostí jihočeské metropole, teď by se aktivity spojené s kandidaturou měly rozšířit do celého kraje. Kraj také celý projekt podporuje.

Hlavní podíl ale mají nadále České Budějovice. Jak uvedla pro Deník primátorka Dagmar Škodová Parmová, rada města schválila, že koordinací přihlášky bude znovu pověřen zapsaný spolek Budějovice 2028, který byl za tímto účelem založen v dubnu 2021. Podle primátorky se osvědčil. "Tento tým připravil projekt, jehož jedinečnost i kvalitu hodnotící komise ocenila. Hlavním úkolem pro něj teď bude pokračovat v započaté práci, detailní rozpracování přihlášky a zpracování zpětné vazby od hodnotící komise," uvedla Dagmar Škodová Parmová s tím, že v přípravě kandidatury je nutná kontinuita poskytnutých služeb. Rada města na to z rozpočtu uvolnila do konce roku necelé dva miliony korun.

Sto stránek přihlášky

V prvním kole podaly České Budějovice v rámci kandidatury na titul Evropské hlavní město kultury přihlášku o 60 stranách. Podle Anny Hořejší, kreativní ředitelky kandidatury, se teď pro druhé a zároveň finálové kolo bude chystat dokument už o 100 stranách.

Rozšířená verze přihlášky by měla reagovat na dopis, který všem kandidátským městům rozešle do konce listopadu mezinárodní komise, která ze čtyř uchazečů vybrala pro české finále České Budějovice a Broumov. V dopise bude mimo jiné i doporučeno, co mají finalisté vylepšit.

Hodnocení v prvním kole se týkalo mimo jiné evropského rozměru kandidatury, nabídnutých uměleckých projektů nebo zapojení veřejnosti. „Evropskou dimenzi našeho projektu reprezentuje několik projektů na přeshraniční spolupráci s Rakouskem a Německem,“ nabízí příklad Anna Hořejší s tím, že se do několika projektů promítá třeba i motiv cest spojujících tři sousední země.

Putující maringotka

Další přípravy na kandidaturu se budou týkat celého jihočeského regionu. Z Českých Budějovic by měly akce vykročit do celých jižních Čech. Třeba projekt Kul.turista, při němž putovala po Českých Budějovicích maringotka a kolem ní se soustředily ukázky práce základních uměleckých škol nebo ochotnických divadel a zájmových spolků. Tentokrát by měla maringotka jezdit po celém kraji.

Rozšíří se i počet spolupracovníků, kteří se na všem budou podílet. Na setkání, které se konalo tento týden v jihočeské metropoli dorazili třeba zástupci Biologického centra Akademie věd ČR, Hvězdárny a planetária České Budějovice i řady subjektů z regionu. „Přijeli z Volyně, Strakonic, Jistebnice,“ naznačila Anna Hořejší odkud už projevili zájem.

Projekt Evropské hlavní město kultury vznikl v roce 1985. Rozšířená přihláška se bude odevzdávat 19. května 2023 a následně přijede mezinárodní komise hodnotit českobudějovickou kandidaturu.