V pondělí 30. března začala v rámci preventivních opatření před šířením koronaviru plošná dezinfekce společných prostor v bytových domech v majetku města České Budějovice. Provádí ji specializovaná firma formou nástřiku bezchlórovou dezinfekcí, která je nekorozivní, bez zápachu, nenarušuje kovy, lze ji použít na sklo, dřevo i PVC. První byly ošetřeny domy v Dubenské ulici na sídlišti Máj a postupně přijdou na řadu i domy v centru města.

Město České Budějovice zahájilo dezinfekci společných prostor ve svých domech nebo domovech pro seniory.Zdroj: Deník / Edwin Otta„Dezinfekce je prováděna v prostoru vstupních vestibulů, ve výtazích, na podlahách, stěnách chodeb, dveřích, tedy na místech, kudy prochází nejvíce lidí. Celkem tak bude ošetřeno na 41 domů ve správě majetku města a všechny domovy s pečovatelskou službou a domovy pro seniory. Vedle těchto připravujeme dezinfikovat i prostory magistrátních objektů a městské police," upřesnil primátor Jiří Svoboda.

Jakým prostředkem je dezinfekce prováděna, přiblížil jednatel provádějící firmy Miroslav Brož. „Jedná se o český výrobek bez karcinogenních či mutagenních účinků s certifikací pro používání v potravinářství, který je na trhu přibližně sedm let. Po aplikaci dezinfekčního nástřiku se na povrchu utvoří polymerová vrstva, která eliminuje veškeré mikroorganismy v čase a snižuje tím riziko opětovné kontaminace. Brání adhezi virů, bakterií a plísní, a to po dobu až 21 dnů," uvedl Miroslav Brož.

V pondělí také pokračovalo jednání krizového štábu a Bezpečnostní rady obce s rozšířenou působností (ORP) České Budějovice.

Na doporučení krizového štábu a bezpečnostní rady nařídil primátor Jiří Svoboda v rámci vyhlášeného nouzového stavu prodloužit dobu, po kterou jsou nadále zrušeny úřední hodiny na všech odborech magistrátu a městské policie, a to do termínu, který bude určen usnesením Vlády ČR. Důvodem je omezení rizika tvorby front a kumulace občanů, pokud by byly redukované úřední hodiny. „Zrušení úředních hodin však neznamená, že je zastavena činnost celého úřadu. Například dnes je na českobudějovickém magistrátu „v práci“ přes osmdesát zaměstnanců, zejména ze živnostenského úřadu, matriky, odboru dopravy a dalších. Umožňuje-li to charakter činnosti, řeší odbory magistrátu nezbytně nutné agendy. Zásadní informací je, že pro komunikaci s úřadem mohou občané využívat poštovní zásilky, datovou schránku úřadu nebo e-mail se zaručeným elektronickým podpisem. Pro neodkladné vyřizování akutních situací a informace lze volat na telefonní linky 386 801 111, 386 801 804, 386 801 805, 386 801 807 - denně v době od 8 do 15 hodin,“ uvedl primátor Jiří Svoboda.

Léky. Ilustrační foto.
Léky specialistů nemají podle VZP praktici předepisovat

Magistrát je připraven i na novou agendu. Žádosti osob samostatně výdělečně činných (OSVČ) o ošetřovné začne přijímat také českobudějovický Obecní živnostenský úřad. Přijaté žádosti včetně příloh bude úřad zasílat na Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, které bude o poskytnutí podpory rozhodovat. Příjemcem podpory mohou být nejen podnikatelé v režimu živností, ale i další OSVČ. Žádosti bude možné přijímat až po vyhlášení programu na stránkách ministerstva, pravděpodobně to bude od 1. 4. 2020. Vzory žádosti, dokladů, které je třeba přiložit a čestného prohlášení budou též zveřejněny na stránkách ministerstva. Způsob podávání žádostí včetně kontaktů na českobudějovický magistrát bude zveřejněn až po upřesnění postupu uvedeného ministerstva. Telefonní číslo pro kontaktování Obecného živnostenského úřadu je 386 802 717.

Vedle zabezpečení ochranných prostředků a dezinfekcí byla dalším probíraným tématem krizového štábu situace s bezdomovci, kteří se vyskytují na území města. „U této skupiny je riziko, že by mohli rozšiřovat nákazu koronavirem. Hledáme řešení s jejich provizorním ubytováním, kde by po dobu pandemie pobývali a zároveň by nad nimi byl zdravotní dohled. Problém lidí bez domova je, že někteří z nich ani nekomunikují a nehodlají dodržovat jakákoliv bezpečnostní pravidla. Významnou otázkou je i zajištění potřebného personálu, který by se o bezdomovce staral, včetně bezpečnosti,“ naznačil problematiku řešení primátor Svoboda.

Rostislav Nesnídal
Lidem je lépe, když se mohou o své obavy podělit, míní psycholog

Město České Budějovice coby obec s rozšířenou působností má ve svém správním obvodu 78 obcí, které taktéž čelí riziku nákazy. Po saturování zdravotníků, sociálních služeb, městské police, potravinářů a dalších klíčových skupin poskytlo město ochranné prostředky v minulém týdnu i obcím, které o materiální pomoc požádaly. „Starostům obcí jsme prostřednictvím Hasičského záchranného sboru Jihočeského kraje zaslali ochranné roušky a dezinfekci v množství, které jsme v dané době měli a mohli postrádat. Další dodávky materiálu máme nasmlouvány či přislíbeny a zcela jistě budeme obce nadále zásobit, tak jak nám budou dodávky nabíhat a celková situace umožňovat,“ doplnil primátor.