Je to pár týdnů, co České Budějovice získaly za Českou republiku titul Evropské hlavní město kultury 2028, když ve finálovém souboji zvítězily nad východočeským Broumovem. Jihočeská metropole bude reprezentovat naši zemi před celou Unií společně s jedním francouzským městem a jedním městem z některé kandidátské země. I když to nastane až za pět let, už teď začalo další kolo příprav. Například se budou hledat ředitelé pro kulturní část projektu a pro spolupráci a zapojení místních spolků a organizací.

První na řadě bude podle Zuzany Kudláčkové, náměstkyně primátorky, hledání nové ředitelky nebo ředitele pro zapsaný ústav Budějovice 2028. Jeho vznik před pár měsíci zaštítilo město a má za úkol bdít nad celým projektem. „Zapsaný ústav bude veden ředitelkou nebo ředitelem, kteří budou vybráni v rámci výběrového řízení v následujících měsících,“ uvedla pro Deník Zuzana Kudláčková a doplnila, že na přípravě výběrového řízení se aktuálně pracuje.

Samostatný šéf kultury

Po výběru hlavního šéfa projektu se budou hledat další dvě ředitelky/ředitelé – Artistic Director a Community Director. „Artistic director bude mít na starosti především samotnou realizaci kulturních a uměleckých projektů a Community Director bude zodpovědný za zapojování místních obyvatel do procesu, komunikaci a výzkumnou část projektu. Tito tři ředitelé budou společně tvořit jádro organizace a úzce spolupracovat s vedením města a kraje,“ vypočetla Zuzana Kudláčková.

„Zároveň se budou zmínění manažeři starat o komunikaci s týmy, které budou připravovat infrastrukturní projekty, jež budou město a kraj do roku 2028 realizovat. Tak, aby došlo k co největšímu navázání projektů na nově vznikající infrastrukturu,“ připojila Zuzana Kudláčková s tím, že aktuálně se pracuje na detailním rozpracování požadavků a kompetencí pro každou pozici v organizaci.

Zatím dvacet milionů

V souvislosti s kandidaturou se totiž chystají velké investice. Zatím město vydalo kolem 20 milionů korun. Byly to výdaje na činnost spolku, který se o kandidaturu staral a byl předchůdcem dnešního zapsaného ústavu. Spadala do toho i příprava obsáhlé přihlášky v angličtině. Byly to také kulturní akce spojené s projektem. Například po Českých Budějovicích několik měsíců putovala maringotka v rámci akce Kul.turista a byla v jednotlivých čtvrtích univerzálním bodem, kolem něhož byly soustředěny prezentace kulturních aktivit místních obyvatel a organizací.

Mnohem větší peníze se ale České Budějovice zavázaly vložit do další přípravy akce Evropské hlavní město kultury 2028 (EHMK 2028) a předpokládají spoluúčast řady partnerů. Charakter investic se měnil. Původní koncept počítal hlavně s investicemi do živé kultury, tedy spíše různých jednorázových představení a akcí pro veřejnost. Nyní převažují investice do staveb. „Celkový provozní rozpočet kandidatury je 31,8 milionu eur, tedy 757 milionů korun. Na financování celého projektu se podílí město, kraj, Ministerstvo kultury, soukromý sektor, EU a mezinárodní fondy,“ naznačuje Zuzana Kudláčková, že peněz bude víc, ale budou se skládat z různých zdrojů.

Ve středu 28. června 2023 navštívila České Budějovice hodnotící komise soutěže o titul Evropské hlavní město kultury. Byl pro ni připraven program na různých místech ve městě.Budějovice navštívila 28. června 2023 hodnotící komise soutěže o titul Evropské hlavní město kultury. Byl pro ni připraven program na různých místech ve městě.Zdroj: Deník/Edwin Otta

Celkový rozpočet na investice třeba do staveb je 156,7 milionu eur čili hodně přes tři miliardy korun. „Jedná se o investice financované z více zdrojů, tedy města, kraje, státu a EU. Jedná se o veškerou infrastrukturu, která ve městě do roku 2028 vznikne a bude spolupomáhat k realizaci celého projektu Budějovice 2028,“ vysvětluje Zuzana Kudláčková.

Rekonstrukce Slavie i projekty u řeky

V samotné přihlášce město uvedlo, že se bude investovat do rekonstrukce Kulturního domu Slavie, výstavby nového objektu pro Alšovu jihočeskou galerii na Senovážném náměstí, rekonstrukce Senovážného náměstí, do projektu Město a voda na Zátkově nábřeží u Malše, do vzniku návštěvnického centra Rybníky ve Vrbném, do Slunečního ostrova - nového volnočasového areálu u Vltavy na Pražském předměstí nebo do rekonstrukce Domu umění na náměstí Přemysla Otakara II.

Zdroj: Edwin Otta

Už na letošní rok počítá přihláška s vynaložením 252 000 eur na různé akce pro EHMK 2028. „Aktuálně připravujeme detailní rozpočet do konce roku, který bude předložen ke schválení na zářijovém zastupitelstvu,“ zmínila Zuzana Kudláčková. V průběhu srpna bude na webových stránkách kandidatury prezentována i přihláška v češtině. Porota, která rozhodovala o tom, kdo bude Českou republiku v Evropě reprezentovat, totiž dostala přihlášku v angličtině. Do češtiny se dokument aktuálně překládá.

Titul Evropské hlavní město kultury je od roku 1985 vždy na jeden rok propůjčován Evropskou unií jednomu či více evropským městům, která tak mají po celý rok možnost představit Evropě svůj kulturní život a jeho rozvoj. Titulem EHMK se mohlo pyšnit už více než 60 evropských měst, od metropolí po desetitisícová městečka. Titul získaly také Praha (2000) a Plzeň (2015) nebo Linec (2009), partnerské město Českých Budějovic.