České Budějovice - I letos se jihočeská metropole připojí k Hodině Země. K celosvětové akci zaměřené na ochranu klimatu se připojí v sobotu 25. března 2023 v čase od 20.30 do 21.30 hodin, kdy se zhasne osvětlení radnice na náměstí Přemysla Otakara II. „Jde o symbolickou akci zavedenou Světovým fondem na ochranu přírody, při níž se zhasínají veřejná osvětlení, nasvícení památek a veřejných budov. Dáváme tím najevo, že nám ochrana klimatu není lhostejná. Klimatická krize se týká nás všech a k odvrácení jejích nejhorších dopadů by měl svým dílem přispět každý,“ říká primátorka Dagmar Škodová Parmová s tím, že se do kampaně také zapojují rodiny i jednotlivci třeba tím, že doma na hodinu zhasnou světla, vypnou spotřebiče, dají si vlastní ekologický závazek a najdou si čas na podrobnější vysvětlení situace svým potomkům.

Oceněný kostel

Dobrou zprávu pro Strýčické přivezl z Prahy z celorepublikového sněmu Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska zástupce Českých Budějovic náměstek primátorky Tomáš Bouzek. Součástí sněmu (konal se 21. a 22. března) bylo vyhlášení Památky roku na pražském Žofíně. „V kategorii menších projektů získal první místo špýchar ve Vahlovicích – Myšticích a v těch větších památkách obsadil třetí místo kostel se hřbitovem ve Strýčicích. Jsem rád, že se jihočeským památkám dostává příkladné péče a že si toho úsilí všímá a váží i porota,“ uvedl Tomáš Bouzek, který je zároveň místopředsedou Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska.

Cena se uděluje za nejlepší projekt a realizaci obnovy movitých i nemovitých věcí, které mají významné památkové, architektonické nebo urbanistické hodnoty a jsou nositeli specifického charakteru prostředí. Hodnoceny mohou být zejména budovy nebo soubory staveb, např. zámek, hrad, klášter, jejich areál, kostel, palác, radnice, divadlo, obytná stavba, charakteristická část zástavby, jakož i brownfield, veřejný prostor, park, sochy, varhany a jiné umělecko-řemeslné předměty. O titul Památka roku se letos ucházelo dvacet dva krajských vítězů.

Od 19. května se uzavře kvůli opravě most v českobudějovické ulici U Černé věže.
Most přes Mlýnskou stoku do ulice U Černé věže zavře oprava

Zápisy prvňáčků opět elektronicky

Zápisy dětí do prvních tříd českobudějovických základních škol pro školní rok 2023/2024 se uskuteční ve dnech 13. a 14. dubna 2023. „Rodiče budou své potomky zapisovat opět elektronicky. Už od pondělí 13.března mohou registrovat budoucího školáka z domova, popřípadě mohou využít možnosti registrace přímo na odboru školství a tělovýchovy na radnici,“ říká primátorka Dagmar Škodová Parmová s tím, že je třeba sledovat nejen webové stránky města, ale i těch základních škol, kam děti v září zamíří. Letos se očekává nástup 1200 prvňáčků. K zápisu půjdou děti narozené mezi 1.9. 2016 až 31.8.2017 a také ty, kterým byl v roce 2022 povolen odklad povinné školní docházky.

Úspěšní hokejisté

Tradiční a respektovaný turnaj hráčů do 13 let "Conquer Pee Wee Quebec Tournament" se koná už dlouhá desetiletí. V minulosti se na něm představil například Wayne Gretzky, Mario Lemieux, Martin Hanzal i Michal Frolík. A letos sportovní klání ovládl český tým Czech Knights a ve výběru byli i dva hráči z mládeže českobudějovického Motoru Tomáš Albrecht a David Przeczek. V cestě za prvenstvím dokázali porazit velké kluby z Chicaga, Montrealu nebo Detrotitu. A kromě Québeku poznali i kanadskou kulturu, přírodu a rozšířili si povědomí o této krásné zemi, což se jim někdy může hodit. Po návratu byli mladí hráči za vzornou reprezentaci města přijati primátorkou Dagmar Škodovou Parmovou.

Zástupci univerzit

Na radnici jsou přijímány i zahraniční návštěvy, například velvyslanci nebo třeba zástupci partnerských měst. Nedávno například českobudějovická primátorka přijala zástupce univerzit z několika zemí. Rektoři, prorektoři a další zástupci akademické obce přicestovali na jih Čech z Portugalska, Rumunska, Itálie, Slovenska, Bulharska a Turecka. Důvodem bylo setkání s kolegy z hostitelské Jihočeské univerzity v rámci projektu Kreativ EU. Ten propojuje spolupráci univerzit, firem a institucí tak, aby vedla k naplnění společného cíle, ochrany kulturního dědictví. „Budějovice jsou městem univerzitním a kolegové přijeli vyjádřit podporu při udržování společných kulturních tradic i historického povědomí. V budoucnu chceme být součástí společné moderní Evropské univerzity, která našim studentům otevře dveře do světa. Získají tak cenné osobní zkušenosti s vyučujícími například z Portugalska, přes počítače se mohou vzájemně propojit, vybrat si svého učitele. Prohloubí a rozšíří tak své znalosti a kromě studia poznají i kulturní zvyklosti různých zemí,“ uvedla primátorka Dagmar Škodová Parmová. Přítomné také seznámila s kandidaturou Budějovic na Evropské hlavní město kultury pro rok 2028. Ta propojuje i další oblasti, jako je vzdělávání, věda i výzkum. Propojení proběhne také na úrovni partnerských měst a regionů, kde se předpokládá síťování a spolupráce mezi firmami.