Například na problematiku alternativního vzdělávání bude zaměřeno vystoupení předního českého odborníka profesora Tomáše Janíka od 11 hodin v aule fakulty v Dukelské ulici, i následná panelová diskuse od 14 hodin pro učitele, rodiče i studenty.

"Celodenní program zakončí představení divadelního souboru Continuo, který uvede hru Poledne, po jejímž skončení bude následovat diskuse s Tomášem Feřtekem a učiteli fakulty o otázkách demokracie a vzdělávání v České republice," doplnila Helena Pavlíčková.