Biskupství se nyní téměř na den přesně, znovu na počátku června, pustí opět do velké akce.

„Poslední oprava byla ukončena v červnu 1971,“ potvrdil generální vikář diecéze Adolf Pintíř a doplnil, že tehdy byl otcem biskupem Josef Hlouch. O katedrálu se pečuje průběžně, několikrát se v posledních letech opravovala část krovu nebo střešní krytina. „Na kostele je pořád práce jako na kostele. A tohle je hlavní kostel diecéze,“ s úsměvem v této souvislosti poznamenal farní vikář Bohuslav Richter.

Teď se ale chystá rekonstrukce s pomocí regionálního operačního programu za dvacet milionů korun. „Uvnitř katedrály budou nové inženýrské sítě, elektrické rozvody, topení, podlaha,“ vypočetl Adolf Pintíř některé plánované úpravy.

Změnou projde i umělecká výzdoba, včetně oltáře. „Chceme zachovat ráz památky, jak se do ní vtiskla staletí od vzniku kostela ve 13. století,“ zdůraznil generální vikář biskupství. Doplnil ale, že každá generace stavbu různě ovlivnila a také teď se chystá změna, která bude odpovídat požadavkům současnosti. „Nemůžeme stále žít v minulosti,“ vysvětlil Pintíř a dodal, že chystaná podoba vnitřních úprav je výsledkem soutěže, kterou vyhrál architekt Marek Štěpán.

Kvůli opravám katedrály ale bude muset římsko – katolická církev určit jiný kostel pro bohoslužby a další úkony.

Katedrála se proto symbolicky přestěhuje. „V sobotu 11. června je naplánované žehnání oltáře v kostele Obětování Panny Marie na Piaristickém náměstí, což je předzvěst přenesení bohoslužeb z katedrály do tohoto kostela,“ uvedl Bohuslav Richter. „V neděli už se bude slavit biřmování v klášterním kostele na Piaristickém náměstí,“ dodal Adolf Pintíř. Kvůli přenesení bohoslužeb se kostel v bývalém dominikánském klášteře dočká i nového oltáře. Také kostel na Piaristickém náměstí vznikl už ve 13. století.