Uvolňování hygienických opatření v českobudějovické městské hromadné dopravě umožní opět nástup předními dveřmi.

Dočasný zákaz nástupu a výstupu předními dveřmi se s platností od středy 10. června 2020 ruší. Doplňkový prodej jízdenek u řidičů Dopravního podniku města České Budějovice ale bude ve snaze o minimalizaci přímého kontaktu mezi řidiči a cestujícími nadále pozastaven. Povinné zůstávají i roušky pro cestující.

Cestující musejí aktuálně počítat s několika úpravami jízdních řádů.

Škola, ilustrační foto
Dorazili další žáci, vysvědčení je otázkou

Například z důvodu provádění stavebních prací v k. ú. Litvínovice – Mokré točna dojde od pondělí 15. 6. 2020 od 04:00 hodin ke zkrácení trasy linky 16 a vedení objízdnou trasou v ulici Pod Lesem. Všechny spoje linky 16 budou ukončeny v dočasné konečné zastávce Litvínovice, Šindlovy Dvory, Náves, která bude přemístěna o cca. 200m do ulice Pod Lesem.

Dále budou dočasně bez náhrady zrušeny některé zastávky dotčené uzavírkou. Po dobu trvání tohoto opatření bude na lince 16 platit výlukový jízdní řád. Předpokládaná doba trvání tohoto opatření je do 8. července 2020.

Peníze. Ilustrační foto.
Kraj pomůže zlepšit život v obcích

Další omezení je v Hlinecké ulici. Z důvodu uzavírky Hlinecké ulice (fáze 1) v českobudějovické čtvrti Suché Vrbné došlo od pondělí 8. června 2020 od 4:00 hodin k obousměrnému odklonu linky 6 objízdnou trasou ulicemi H. Malířové, I. Olbrachta a Dobrovodská. Zastávka Kovárna (směr Dobrá Voda) byla přemístěna o cca. 300m na objízdnou trasu, do ulice Ivana Olbrachta. Stanoviště zastávky Kovárna pro směr České Budějovice zůstává beze změny. Předpokládaná doba trvání tohoto opatření je do 5. července 2020.