Pro realizaci tohoto projektu byl zvolen prostor v těsné blízkosti pavilonu T nemocnice, kde sídlí rehabilitační oddělení.

Ve stínu majestátního jasanu, topolů, kaštanu a ostatních stromů vznikla zóna, jejíž dominantou je terapeutický chodník ve tvaru osmičky o délce necelých 100 metrů. Terapeutický chodník nabízí různé překážky, se kterými se člověk setkává při pohybu v běžném životě.

Zájemce za díl bývalého tábořiště u břehu řeky Vltavy zaplatil 200 tisíc korun.
Prodej dílu pozemku u Vltavy přilákal zájemce. I přes 20 spoluvlastníků

Právě zde tak terapeuti učí pacienty s různými handicapy zmíněné překážky překonávat a radí jim, jak nejlépe je zvládat, aby se jim ulehčil pohyb v běžném životě. Jedná se o nácvik chůze z kopce a do kopce, po schodech, po povalovém chodníku, po nezpevněné ploše a podobně. Celý okruh je bezbariérový, tudíž vhodný i pro vozíčkáře. S ohledem na bezpečí pacientů jsou všechny překážky vybaveny dvoustupňovým zábradlím, které snižuje riziko pádů lidí se sníženou mobilitou.

Terapeutická zahrada je také doplněna o vyvýšené záhony, díky nimž pacienti mohou zahradničit a zároveň si zde rozvíjet hrubou i jemnou motoriku a jiné smysly. Časem sem přibudou lavičky ke krátkému odpočinku.

Zdroj: nemcb.cz