„Nemocnice České Budějovice, a.s. měla doporučující režim omezující návštěvy zavedený od srpna 2022 z důvodu onemocnění covid-19. Nyní tento režim aktualizujeme z důvodu pokračujícího nárůstu akutních respiračních infekcí (ARI),“ uvedl generální ředitel Nemocnice České Budějovice Michal Šnorek.

Veřejnosti nemocnice doporučuje dodržovat zásady, které snižují riziko dalšího šíření respiračních infekcí, především takto:

  •  Všichni návštěvníci by měli být zdraví, bez příznaků akutních respiračních onemocnění
  •  Počet návštěvníků a délku návštěvy omezte na minimum, doporučujeme maximálně 2 osoby k lůžku na 15 minut
  •  Před vstupem do čekárny nebo na oddělení proveďte hygienickou dezinfekci rukou, stejně tak při Vašem odchodu z nemocnice
  •  Pokud do nemocnice skutečně musíte, a máte příznaky respiračního onemocnění, používejte ve vnitřních prostorách nemocnice ústenku nebo respirátor

„Omezení návštěv se nevztahuje na osoby v terminálním stádiu jejich onemocnění. Prosíme veřejnost o omezení počtu doprovodů pacientů k vyšetření na 1 osobu. Žádáme všechny návštěvníky, aby se řídili pokyny personálu nemocnice. Podmínky návštěv mohou být na jednotlivých odděleních či stanicích dále upraveny,“ doplnilo vedení nemocnice.