„S ohledem na naše pacienty a také zaměstnance zároveň žádáme o omezení návštěv, pokud se u příbuzných nebo blízkých pacientů projeví známky akutní respirační infekce," řekl Břetislav Shon.

Nemocnice k zákazu návštěv přistoupila letos 8. února kvůli ochraně pacientů před virovým chřipkovým onemocněním, které může výrazně zkomplikovat jakékoliv onemocnění pacientů.